Luận văn : Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Nhà xuất bản thống kêLỜI MỞ ĐẦUChuyển sang nền kinh tế thị trường, xuất phát từ nhận thức quy luật khách quan của nền kinh tế thế giới, với xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế. Hoà nhập vào nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ của khu vực, với những bước chuyển mình mạnh mẽ của giai đoạn mới, kinh tế đối ngoại được mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế của đất nước được nâng cao. Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra những chính sách phù hợp, đưa Việt Nam từ một nước có nền kinh tế lạc hậu tự cung, tự cấp với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước với chính sách mở cửa, tích cực giao lưu kinh tế với nước ngoài.

Trước tình hình đó thị trường Việt Nam đã trải qua những bước chuyển mình chuyển mạnh mẽ đòi hỏi các doanh ghiệp phải có những biện pháp kinh doanh phù hợp để tồn tại và phát triển trong một nền kinh tế cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thương trường và đôi khi không thích ứng dẫn đến phá sản, hậu quả để lại rất nặng nề, song bên cạnh đó lại có doanh nghiệp thích ứng và kinh doanh có lãi, doanh nghiệp được mở rộng đời sống cán bộ công nhân viên được nâng cao.

Tuy nhiên bên cạnh mọi biện pháp quản lý kinh doanh ta không thể không đề cập tới tầm quan trong, tính quyết định của yếu tố vốn kinh doanh trong sự ra đời, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn kinh doanh không ngừng hoạt động, chuyển hoá hình thái tiền tệ vật chất, còn có quan hệ rất nhiều đối tượng, yếu tố khách quan và nội tại của doanh nghiệp.

Để đứng vững trong quá trình cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh tạo chỗ đứng của mình trên thị trường, muốn vậy doanh nghiệp phải có vốn để đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường. Hiện nay với sự phát triển đa dạng của các kênh huy động và cung cấp vốn vấn đề khai thác nguồn vốn để phục vụ kịp thời cho nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp là không nhỏ, nhưng vấn đề đặt ra là phải xác định đúng đắn nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ lựa chọn các phương pháp và hình thức huy động vốn cho phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả sử dụng vốn. Giá trị của vốn tăng, giảm chịu ảnh hưởng của cung – cầu và sức cạnh tranh của thị trường. Một câu hỏi đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh “Làm thế nào để bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn”.

Thấy được tầm quan trọng của vốn qua thời gian thực tập tại Nhà xuất bản thống kê em đã chọn luận văn với đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Nhà xuất bản thống kê.” Luận văn của em gồm 3 chương:

Chương I: Những vấn đề chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.

ChươngII: Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn của Nhà xuất bản thống kê trong những năm gần đây.

Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Nhà xuất bản thống kê.

Trong quá trình thực tập tại Nhà xuất bản thống kê em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô trưởng phòng kế toán Hoàng Minh Phượng cùng các cô các chị trong phòng kế toán cũng như chú giám đốc Nhà xuất bản thống kê. Cùng các thầy cô trong bộ môn tài chính- tín dụng đặc biệt là cô ThS Nguyễn Thu Thuỷ trực tiếp hướng dẫn em rất nhiều để em hoàn thành luận văn này.

Do năng lực và thời gian có hạn nên bản luận văn này không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự góp ý của thầy, cô cùng các bạn trong trường cũng như ý kiến nhận xét của các cô, chú trong Nhà xuất bản thống kê để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn.KẾT LUẬN
Vốn là nhân tố hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh dù có nguồn gốc như thế nào, nhưng sử dụng vốn như thế nào cho có hiệu quả lại quan trọng hơn nhiều. Nếu việc sử dụng vốn không mang lại hiệu quả sẽ dẫn tới lợi nhuận của doanh nghiệp bị giảm sút, thậm chí còn đưa doanh nghiệp tới việc mất khả năng thanh toán các khoản nợ và phải giải thể. Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn là không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong nền kinh tế thị trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của vốn, Nhà xuất bản thống kê đã và đang sử dụng có hiệu quả những đồng vốn của mình nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện có thể.

Qua phân tích trong công tác sử dụng vốn của Nhà xuất bản thống kê trong một số năm gần đây, em thấy Nhà xuất bản thống kê đã có những thành tựu nhất định trong công tác sử dụng vốn. Hiệu quả sử dụng vốn ở đây nhìn chung là tốt, nhờ đóNhà xuất bản đã có được những kết quả khả quan trong kinh doanh, đặc biệt là phải xét đến thành quả đạt được trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của thị trường trong nước. Kết quả đạt được là do sự nỗ lực của Nhà xuất bản thống kê trong việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vốn. Nhưng bên cạnh đó, Nhà xuất bản thống kê cũng không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định mà bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan của Nhà xuất bản thống kê.


Xem Thêm: Luận văn : Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Nhà xuất bản thống kê
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn : Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Nhà xuất bản thống kê sẽ giúp ích cho bạn.