Đề án tốt nghiệp: xử lý những yếu tố, nội dung cơ bản trong giải pháp kinh doanh công ty CP sữa Mộc ChâuLỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có quyền và nghĩa vụ như nhau trước pháp luật, cùng cạnh tranh và tạo vị trí sống còn của bản thân trên thị trường.

Mỗi doanh nghiệp khi tham gia vào nền kinh tế thị trường (KTTT) đều chọn cho mình một hướng đi, một chi phí lược kinh doanh phù hợp với các điều kiện riêng có của doanh nghiệp mình nhằm mục tiêu điều kiện thu lợi nhuận. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, công tác bán hàng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò, tác dụng của phân phối và vận dụng nó vào thực tiễn kinh doanh kích thích thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả và sự phát triển sẽ là cần thiết trong các doanh nghiệp của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất nói riêng.

Chi nhánh Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu là một Chi nhánh chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm sữa (sữa thanh trùng, tiệt trùng, sữa đặc, bánh sữa, váng sữa, phomat .) tới tay người tiêu dùng.

Mục đích cơ bản của đề án tốt nghiệp là trên cơ sở lý luận chuyên ngành phân tích chi tiết và đánh giá thực trạng kinh doanh và quản trị doanh nghiệp của Chi nhánh. Tuy nhiên, tôi nhận thức rằng tiếp cận và giải quyết những vấn đề vận hành nghiệp vụ tại công ty trong nền kinh tế thị trường có quá nhiều diễn biến phức tạp. Hiện nay việc giải quyết triệt để các vấn đề trong giới hạn và năng lực thực tế của một sinh viên là không thể đủ được. Do vậy trong chuyên đề tốt nghiệp, tôi giới hạn tập trung nghiên cứu đề tài này ở góc độ tiếp cận môn học Quản trị kinh doanh để xử lý những yếu tố, nội dung cơ bản trong giải pháp kinh doanh, trong phạm vi một công ty sản xuất kinh doanh.

Phương pháp nghiên cứu ở đây là phương pháp duy vật biệt chứng và hệ thống logic, kết hợp phân tích kinh tế và tác nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty.

MỤC LỤCTrang

LỜI MỞ ĐẦU

1

CHƯƠNG I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

31. Thông tin chung về công ty

3

2. Quá trình hình thành và phát triển chi nhánh Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu

4

3. Cơ cấu tổ chức và điều hành của công ty

5

4. Đặc điểm về công nghệ sản xuất sữa

9

5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty

12

6. Đặc điểm về nguồn vốn

13

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

14

1. Thực trạng tiêu thụ các loại sản phẩm của chi nhánh công ty

14

2. Thị trường tiêu thụ của chi nhánh công ty

15

3. Về đối thủ cạnh tranh

16

4. Hoạt động quản trị tiêu thụ đã được doanh nghiệp quan tâm đúng mức chưa

16

5. Những vấn đề rút ra qua nghiên cứu về công tác quản trị tiêu thụ

19

6. Tổ chức kênh phân phối và hệ thống bán hàng của doanh nghiệp

24

7. Đánh giá thực trạng về công tác quản trị tiêu thụ trong doanh nghiệp

35

CHƯƠNG III. KIẾN NGHỊ VỀ CÁC GIẢI PHÁP, MÔ HÌNH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIÊU THỤ CHO DOANH NGHIỆP

37

1. Nêu căn cứ đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoặc nâng cao hiệu quả công tác quản trị tiêu thụ cho doanh nghiệp

37

2. Các kiến nghị, giải pháp và mô hình tổ chức hoàn thiện công tác quản trị tiêu thụ sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

39

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Đề án tốt nghiệp: xử lý những yếu tố, nội dung cơ bản trong giải pháp kinh doanh công ty CP sữa Mộc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề án tốt nghiệp: xử lý những yếu tố, nội dung cơ bản trong giải pháp kinh doanh công ty CP sữa Mộc sẽ giúp ích cho bạn.