Đề tài: Môn tổ chức và điều hành công sở: Uy tín nhà lãnh đạo- lý luận và thực tiễn

Cái gì quyết định uy tín của nhà lãnh đạo? Uy tín hình thành và phát triển như thế nào? là nội dung chính của bài viết

Các phẩm chất, kỹ năng cần có của một người lãnh đạo:

Sự gương mẫu, mực thước

Có những khả năng cá nhân

Sự tự tin

Khả năng tự nhận thức

Sự tự kiểm soát

Sự tin cậy và sự thẳng thắn

Sự tận tâm

Sự đổi mới và khả năng thích nghi

Tiếp đến chính là sự thôi thúc từ bản thân

Sự thấu cảm

kỹ năng giao tiếp xã hội

Năng lực chuyên môn- nghiệp vụ

Tầm hiểu biết sâu rộng


Xem Thêm: Môn tổ chức và điều hành công sở: Uy tín nhà lãnh đạo- lý luận và thực tiễn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Môn tổ chức và điều hành công sở: Uy tín nhà lãnh đạo- lý luận và thực tiễn sẽ giúp ích cho bạn.