báo cáo thực tập: Báo cáo về công tác quản lý tiền lương tại công ty ứng dụng và phát triển công nghệ


lời nói đầu


Sau nhiều năm đổi mới,doanh nghiệp - những tế bào của nền kinh tế đã có những biến tích cực về nhiều mặt, bước đầu thu được những thành quả đáng mừng tạo nên sự chuyển mình và tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.


Trong bối cảnh chung của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, cơ chế thị trường đã và đang tác động rất lớn đến từng doanh nghiệp, từng đơn vị sản xuất kinh doanh. Cùng với những quy luật khắt khe của nó, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển không còn cách nào khác là phải đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Hiệu quả sản xuất được biểu hiện bằng số lợi nhuận thu được sau mỗi quá trình sản xuất kinh doanh, mà điều này đóng vai trò rất quan trong trọng để quyết định tạo ra mức lương để trả và thanh toán cho công nhân viên trong công ty. Mức lương đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của công ty. Chính vì vậy tiền lương được coi là một trong những đòn bẩy kinh tế hiệu quả nhất, kích thích mạnh mẽ hoạt động của doanh nghiệp. Xuất phát từ ý nghĩa vai trò to lớn của tiền lương, nhận thức được tầm quan trọng của nó đối với sự sống còn của doanh nghiệp nên việc đi sâu tìm hiểu nguồn gốc, nhân tố ảnh hưởng cũng như các biện pháp tăng tiền lương là rất cần thiết.


Với kiến thức đã được học và thời gian thực tập tại Công Ty ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ, đặc biệt với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Mai Anh, em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: "Báo cáo về công tác quản lý tiền lương tại công ty ứng dụng và phát triển công nghệ "


Bài viết gồm 3 phần:


PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG


PHẦN II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ.


PHẦN III: NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP.Do trình độ và thời gian thực tập còn hạn chế nên bài viết của em không thể tránh khỏi những thiêú sót. Em rất mong nhận được nhận xét giúp đỡ của thầy cô giáo và các cô chú, anh chị trong công ty.


Xem Thêm: báo cáo thực tập: Báo cáo về công tác quản lý tiền lương tại công ty ứng dụng và phát triển công ngh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu báo cáo thực tập: Báo cáo về công tác quản lý tiền lương tại công ty ứng dụng và phát triển công ngh sẽ giúp ích cho bạn.