Đề tài:
TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU MÂY, TRE TRONG NHỮNG NĂM QUA CỦA CÔNG TY BAROTEX
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nghị quyết lần thứ 7 của Trung ương Đảng ( tháng 7 năm 1994) có đặt vấn đề “ xây dựng một nền kinh tế mở hướng mạnh về xuất khẩu .” Quan điểm xây dựng một nền kinh tế mở của Đảng đã phù hợp với qui luật hình thành một nền kinh tế thị trường ở nước ta, là động lực tác động tích cực đến hoạt động của các ngành, các thành phần kinh tế, đặc biệt là các tổ chức kinh doanh, xuất nhập khẩu.
Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang nỗ lực cố gắng hoà nhập vào nền kinh tế thế giới, thông qua chính sách kinh tế mở cửa nhằm đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tăng trởng kinh tế, góp phần làm giảm tỉ lệ lạm phát, nâng cao đời sống nhân dân. Trong một vài năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta đã đạt được ở mức khá cao so với khu vực và thế giới. Đạt được kết quả đó, có một phần đóng góp của các tổ chức đơn vị kinh doanh thương mại quốc tế (kinh doanh xuất nhập khẩu) góp phần đa nền kinh tế Việt Nam hoà nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Công ty xuất nhập khẩu mây tre, Bộ Thơng Mại (gọi tắt là Barotex) ra đời từ năm 1971. Gần 30 năm hình thành và phát triển, công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động xuất nhập khẩu chung của cả nước. Từ khi ra đời cho đến nay công ty không ngừng củng cố và phát triển về cả mặt chất và mặt lượng, ngày đầu thành lập công ty chỉ có hơn 20 cán bộ và bộ đội chuyển ngành có trình độ nghiệp vụ đối ngoại non yếu, tình hình sản xuất hàng xuất nhập khẩu mấy tre ở các địa phơng thì manh mún, phân tán, cơ cấu hàng hoá thì nhỏ bé, không ổn định, thị trờng xuất khẩu thì chủ yếu là Liên Xô cũ và các nước trong phe Xã hội chủ nghĩa .
I. Những vấn đề cơ bản về Marketing và chính sách sản phẩm trong Marketing
1.1. Bản chất và vai trò của chính sách sản phẩm trong hoạt động Marketing:
1.2. Tầm quan trọng của chính sách sản phẩm đối với thị hiếu người tiêu dùng.
1.3. Những vấn đề cơ bản về kinh doanh xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp TM trong nền kinh tế thị trường.
II.Tình hình xuất khẩu Mây, tre trong những năm qua của công ty Barotex.
2.1.Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty Barotex:
2.2. Thị trường xuất khẩu Mây tre của Barotex:
2.3. Thực tế xuất khẩu Mây tre của công ty Barotex trong những năm qua
2.4. Những ưu điểm và nhược điểm trong chính sách sản phẩm của công ty Barotex trong hoạt động xuất khẩu:

III. Những giải pháp về chính sách sản phẩm nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu Mây tre của công ty Barotex.


Xem Thêm: Tình hình xuất khẩu mây, tre trong những năm qua của công ty barotex
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình xuất khẩu mây, tre trong những năm qua của công ty barotex sẽ giúp ích cho bạn.