Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác Quản lý dự án tại Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 - Thực trạng và Giải pháp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác Quản lý dự án tại Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 - Thực trạng và Giải pháp


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  DANH MỤC TÓM TẮT 2
  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BAN QLDA ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUỶ LỢI 1 3
  1.1. Sự hình thành, phát triển của Ban và chức năng nhiệm vụ 3
  1.1.1. Sự hình thành và phát triển của Ban 3
  1.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng 4
  1.2. Cơ cấu tổ chức 6
  1.2.1. Mô hình hoạt động của Ban 6
  1.2.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các Phòng 7
  1.2.2.1. Lãnh đạo Ban 7
  1.2.2.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 9
  1.2.2.3. Ban quản lý dự án thuỷ lợi 15
  1.3. Quan hệ trách nhiệm giữa Ban với các đơn vị, cơ quan trong và ngoài Ban 16
  1.3.1. Quan hệ trách nhiệm giữa các đơn vị trong Ban 16
  1.3.2. Quan hệ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị ngoài Ban 18
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN 19
  2.1. Giới thiệu về các dự án của Ban 19
  2.2. QLDA theo các giai đoạn 20
  2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 20
  2.2.1.1.Nhiệm vụ của Ban 20
  2.2.1.2. Công tác lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình 23
  2.2.1.3. Công tác xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 24
  2.2.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư 25
  2.2.2.1. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban ở giai đoạn này. 25
  2.2.2.2. Công tác xin giao đất hoặc thuê đất, xin giấy phép xây dựng, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, kế hoạch tái định cư và phục hồi . 27
  2.2.2.3. Công tác lập thiết kế- dự toán 35
  2.2.2.4. Công tác lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức đấu thầu 35
  2.2.2.5. Công tác giám sát thi công 41
  2.2.3. Giai đoạn vận hành kết quả đầu tư 43
  2.3. QLDA theo lĩnh vực chủ yếu của DA 44
  2.3.1. Quản lý tiến độ thực hiện dự án 45
  2.3.1.1. Công tác tư vấn lập Báo cáo đầu tư XDCT, TKKT-TDT 47
  2.3.1.2. Công tác thẩm định và xin phê duyệt dự án 48
  2.3.1.3. Công tác thoả thuận chuyên ngành, xin cấp đất giải phóng mặt bằng 49
  2.3.2. Quản lý chất lượng dự án 50
  2.3.2.1. Quyền và trách nhiệm, nhiệm vụ của Ban 51
  2.3.2.2. Nội dung của Quản lý chất lượng dự án 52
  2.3.2.3. Tình hình Quản lý chất lượng tại Ban 56
  2.3.3. Quản lý chi phí 57
  2.3.3.1. Nguyên tắc quản lý chi phí 57
  2.3.3.2. Nội dung của công tác quản lý chi phí 57
  2.3.3.3. Tình hình quản lý chi phí tại Ban 61
  2.4. Đánh giá về công tác QLDA tại Ban trong thời gian qua 62
  2.4.1. Đánh giá công tác QLDA với dự án “ Hồ chứa nước Suối Mỡ - Bắc Giang” 62
  2.4.2. Đánh giá chung công tác QLDA tại Ban 67
  2.4.2.1. Những mặt đạt được và nguyên nhân của những điểm mạnh 67
  2.4.2.2. Những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục và nguyên nhân của những tồn tại 68
  CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP hoàn THIỆN CÔNG TÁC QLDA TẠI BAN QLDA ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUỶ LỢI 1 73
  3.1. Nhiệm vụ của Ban năm 2009 73
  3.1.1. Về Công tác Tổ chức 73
  3.1.2. Công tác hành chính 73
  3.1.2.1. Công tác Văn Thư, lưu trữ 73
  3.1.2.2. Công tác Hành chính, quản trị 74
  3.1.3. Công tác kế hoạch - tài chính 74
  3.1.3.1. Công tác tài chính: 74
  3.1.3.2. Công tác chuẩn bị đầu tư, kế hoạch, đấu thầu: 75
  3.1. 4. Công tác Thẩm định Kỹ thuật – dự toán 75
  3.1.5. Công tác Quản lý thi công, giám sát và quản lý dự án 76
  3.1.5.1. Phòng Quản lý Thi công 76
  3.1.5.2. Các ban QLDA Trực thuộc 77
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác QLDA tại Ban QLDA 77
  3.2.1. Kiện toàn bộ máy tổ chức QLDA 77
  3.2.3. Áp dụng Khoa học kỹ thuật vào quản lý dự án 78
  3.2.4. Đa dạng hoá công cụ quản lý 79
  3.2.5. Quản lý các nhà thầu tư vấn, nhà cung cấp và nhà thầu xây dựng/ lắp đặt 80
  3.3. Những kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý dự án 82
  3.3.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý - cụ thể là cho Bộ NN&PTNT 82
  3.3.2. Kiến nghị với các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp 83
  KẾT LUẬN 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 85  LỜI MỞ ĐẦU
  Nước ta có đủ điều kiện tự nhiên và xã hội để phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, thực tế đời sống của nhân dân trong vùng còn rất nhiều khó khăn, bình quân thu nhập đầu người thấp, các ngành nghề phụ chưa phát triển, một trong những nguyên nhân là do công trình thuỷ lợi chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của sản xuất.
  Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội trong vùng dự án đặt ra thì việc đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi là thực sự cần thiết và hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của các địa phương.
  Chính vì vậy qua thời gian thực tập tại Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 1 em đã chọn đề tài : « Công tác Quản lý dự án tại Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 : Thực trạng và Giải pháp »
  Nội dung của đề tài gồm có 3 chương :
  Chương 1 : Giới thiệu chung về Ban QLDA
  Chương 2 : Thực trạng công tác QLDA tại Ban QLDA
  Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện công tác QLDA tại Ban
  Đề tài này hoàn thành là nhờ có sự hướng dẫn tận tình của TS. Đinh Đào Ánh Thủy và tập thể nhân viên phòng Thẩm định- Dự toán, ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên của ban đã tận tình giúp đỡ em thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn cô Đinh Đào Ánh Thủy và tập thể Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1.
  Do hạn chế về kiến thức thực tế và thời gian tìm hiểu nên bài chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em còn nhiều thiếu sót. Do vây, em mong nhận được ý kiến đóng góp và chỉ dẫn để em có thể hoàn thiện chuyên đề hơn.


  Xem Thêm: Công tác Quản lý dự án tại Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 - Thực trạng và Giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác Quản lý dự án tại Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 - Thực trạng và Giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status