Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần Sông Đà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần Sông Đà


  LỜI MỞ ĐẦU
  Nền kinh tế Thế Giới đang bước vào thiên niên kỷ thứ 3 với nhiều đặc điểm mới, Thế Giới cũng đang đi vào cuộc cách mạng công nghệ thứ 4 với các hướng phát triển chủ yếu là ngành điện tử, tin học, năng lượng mới, vật liệu mới, thông tin viễn thông và công nghệ sinh học
  Hoà mình cùng với sự phát triển đó, Việt Nam đang dần bắt kịp với nền kinh tế thế giới. Việt Nam đang đổi mới và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp hoá hiện đại hoá có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp l, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Để làm được điều đó thì mỗi ngành, mỗi đơn vị kinh tế đều đóng góp một vai trò hết sức quan trọng. Trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước, trong những năm qua, ngành xây dựng đã có nhứng đóng góp và thành tích đáng kể trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước được đánh dấu bằng những công trình lớn mang tầm cỡ khu vực như: Cầu treo Mỹ thuận, hầm đèo hải Vân, đương Hồ Chí Minh, Cầu Bãi Cháy
  Hàng năm, ngành xây dựng tạo ra hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế, đóng góp một phần không nhỏ và GDP cũng như ngân sách nhà nước. Cùng với đó là chế độ mở cửa, chế độ kinh tế thông thoáng khuyến khích phát triển mọi thành phần kinh tế của đất nước thì nhu cầu xây dựng ngày một tăng, hàng loạt các doanh nghiệp xây dựng mới ra đời. Chính điều đó dã góp phần thúc đẩy tính cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn. Đầu thầu là một trong những hình thức quan trọng đẻ lựa chọn ra những nhà thầu có đủ năng lực đảm nhiệm những yêu cầu của chủ đầu tư. Do đó, đầu thầu nói chung hay đấu thầu xây lắp nói riêng là hoạt đọng có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp xây dựng. Chính vì thế mà bất cứ một doanh nghiệp xây dựng nào cũng cần coi trọng, quan tâm tới công tác đấu thầu. Và công ty cổ phần Sông Đà 1 cũng không phải là một ngoại lệ. Là một doanh nghiệp đã có nhiều năm kinh nghiêm trong lĩnh vực xây dựng công ty ngày càng khẳng định được vị thế, tiếng nói của mình qua hàng loạt các công trinh, các hợp đồng kinh tế. Nhưng để phát triển hơn nữa công ty cần phảo đặc biệt quan tâm tới hoạt động đấu thầu, bởi vì đây là hoạt động gắn liền với một công ty xây dựng.
  Từ thực tiễn đó và quá trình thực tập ở công ty cổ phần Sông Đà 1 em đã quyết đinh đi sâu tìm hiểu đè tài “Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần Sông Đà 1
  Đề tài của em gồm 2 chương:
  Chương I: Thực trạng công tác dự thầu xây lắp tại công ty cổ phần Sông Đà 1
  Chương II: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng tháng thầu tại công ty cổ phần Sông Đà 1
  Để hoàn thành đề tài này, em xin chân thành cám ơn Th.S Phan Thu Hà đã hướng dẫn em trong quá trình làm đề tài, ban lãnh đạo công ty cùng các anh chị Phòng kinh tế kế hoạch của công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.
  Vói kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của thầy cô!
  Em xin chân thành cám ơn!
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 3
  I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 3
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Sông Đà 1 3
  1.1. Lịch sử hình thành 3
  1.2. Quá trình phát triển 4
  2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty và các phòng ban của công ty cổ phần Sông Đà 1 7
  2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 7
  2.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 7
  2.3. Chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng ban trực thuộc công ty 8
  2.3.1. Phòng kinh tế kế hoạch: 8
  2.3.2. Phòng tài chính kế toán: 9
  2.3.3. Phòng tổ chức hành chính. 10
  2.3.4. Phòng quản lý kỹ thuật 11
  2.3.5. Phòng vật tư cơ giới: 12
  2.3.6. Phòng dự án đầu tư. 12
  II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 13
  1. Các yếu tố thể hiện năng lực của công ty 13
  1.1. Tình hình tài chính của công ty 13
  1.2. Trình độ nguồn nhân lực của công ty. 15
  1.3. Tình hình máy móc thiết bị của công ty. 17
  1.4. Đặc điểm nguyên vật liệu của công ty 22
  1.5. Nguồn lực vô hình 22
  1.5.1. Kinh nghiệm tham dự thầu 22
  1.5.2. Uy tín của công ty 23
  III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1TRONG GIAI ĐOẠN 2004 – 2008 27
  1. Tình hình công tác dự thầu xây lắp tại công ty cổ phần Sông Đà 1 giai đoạn 2004 – 2008 27
  2. Công tác tham dự thầu của của công ty cổ phần Sông Đà 1 31
  2.1. Sơ đồ tham dự thầu tại công ty cổ phần Sông Đà 1 32
  2.2. Giai đoạn chuẩn bị đấu thầu 33
  2.2.1. Công tác tiếp thị mua hồ sơ dự thầu 33
  2.2.2. Công tác lập hồ sơ mời thầu 34
  2.3. Giai đoạn tham dự thầu. 36
  2.3.1. Nộp hồ sơ dự thầu 36
  2.3.2. Nhận thông báo kết quả và ký hợp đồng 36
  2.4. Giai đoạn sau đấu thầu 37
  IV. ĐÁNH GIÁ DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 GIAI ĐOẠN 2004 – 2008 37
  1. Những kết quả đạt được 37
  2. Một số tồn tại và nguyên nhân thua thầu 39
  2.1. Những tồn tại 39
  2.2. Nguyên nhân thua thầu 41
  3. Cơ hội và thách thức trong đấu thầu xây lắp ở công ty cổ phần Sông Đà 1 43
  3.1. Cơ hội 43
  3.2. Thách thức 43
  CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 45
  I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 45
  1. Định hướng, mục tiêu, chiến lược của ngành xây dựng Việt nam 45
  2. Các mục tiêu, chiến lược của công ty cổ phần Sông Đà 1 46
  2.1. Mục tiêu của công ty. 46
  2.2. Chiến lược, định hướng phát triển cua công ty. 47
  II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU 49
  1. Đối với doanh nghiệp 49
  1.1. Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu 50
  1.2. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực 54
  1.3. Tăng cường năng lực tài chính cho công ty. 55
  1.4. Nâng cao năng lực máy móc thiết bị, năng lực thi công của nhà thầu 57
  1.5. Đẩy mạnh công tác tiếp thị mua hồ sơ mời thầu 59
  2. Kiến nghị đối với nhà nước 60
  Kết luận 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 64


  Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần Sông Đà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status