Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng công ty xăng dầu việt na

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng công ty xăng dầu việt na


  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của đề tài

  Hoạt động vận tải và phân phối hàng hoá là một phần trong quá trình sản xuất
  hàng hoá, là một quá trình không thể thiếu được để thúc đẩy nền sản xuất hàng
  hoá của một quốc gia phát triển. Lịch sử đã khẳng định rằng hoạt động vận tải
  lưu thông hàng hoá xuất phát từ nhu cầu phục vụ lợi ích cho con người, đồng
  thời gắn liền với sự phát triển của nhân loại. Qua các giai đoạn lịch sử, trong
  từng điều kiện xã hội, điều kiện kinh tế, trình độ tổ chức sản xuất, quan hệ sản
  xuất hoạt động vận tải có những hình thái qui mô phương thức sản xuất khác
  nhau.
  Ngành vận tải biển thế giới và vận tải biển Việt Nam cũng không nằm ngoài
  quy luật đó. Với d iện tích đại dương chiếm 75% diện tích bề mặt hành tinh, từ
  thuở xa xưa con người đã luôn tìm cách chinh phục nó để phục vụ cho mục đích
  của mình. Ngày nay, bên cạnh những hình thức vận tải hàng không, đường bộ
  như máy bay, ô tô, tàu hoả thì vận tải biển luôn giữ vai trò quan trọng trong
  ngành vận tải. Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại
  thế giới WTO, đồng thời cũng là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế khác như
  AFTA, APEC, thì b iên giới giữa các quốc gia chỉ mang hình thức địa lý, việc lưu
  thông hàng hoá giữa các quốc gia sẽ trở nên thường xuyên hơn. Lúc này các
  doanh nghiệp không những phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà
  còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp của các nước khác đầu tư vào. Vì vậy
  ngay từ bây giờ các doanh nghiệp cần phải định hướng phát triển cho mình sẵn
  sàng cho việc hội nhập và phát triển với thế giới.
  Hoạt động vận tải biển thường chiếm tỷ trọng cao do nhu cầu vận chuyển một
  khối lượng hàng hoá lớn, là loại hình vận tải mà không có loại hình vận tải nào
  cạnh tranh được với nhiều ưu thế như: giá cước vận tải thấp, giá trị đầu tư trên
  đơn vị vận tải thấp, độ an toàn cao, đưa một khối lượng lớn hàng hoá đến tất cả
  mọi nơi trên hành tinh mà các phương tiện vận tải khác nếu có đến được với chi
  phí rất cao.
  Ngành vận tải dầu thô và các sản phẩm dầu bằng đường biển chiếm tỷ trọng
  lớn, nước ta có điều kiện tự nhiên và điều kiện địa lý cực kỳ thuận lợi cho hoạt
  động vận tải biển nói chung và vận tải xăng dầu bằng đường biển nói riêng. Với
  trên 3200 km bờ biển cùng với nhiều cảng nước sâu, cùng với việc xây dựng các
  nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, kho chứa dầu ngoại
  quan Vân Phong, là cơ hội cho hoạt động vận tải biển nói chung và vận tải xăng
  dầu nói riêng phát triển.
  Xuất phát từ nhu cầu phát triển ngành vận tải xăng dầu ở Việt Nam để làm
  nền tảng cho việc phát triển nền kinh tế một cách bền vững, giữ vững được thị
  phần trong nước, đủ năng lực cạnh tranh với các hảng tàu vận tải xăng dầu trong
  khu vực và thế giới đang hoạt động ở thị trường Việt Nam trong thời kỳ mở cửa,
  tác giả mạnh dạn chọn đề tài “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
  ĐỘI TÀU VẬN TẢI XĂNG DẦU VIỄN DƯƠNG CỦA TỔNG CÔNG TY
  XĂNG DẦU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015
  ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho
  mình.

  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Phân tích nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, năng lực vận tải trong nước và ngoài
  nước, năng lực đáp ứng của các công ty vận tải hiện hữu, phân tích khả năng
  phát triển đội tàu của tổng công ty thông qua các chiến lược.
  - Đề xuất các chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương
  nhằm phát triển tổng công ty một cách bền vững trong giai đoạn hội nhập với
  thế giới.
  - Để thực hiện các chính sách, chủ trương của nhà nước về việc phát triển
  ngành đường biển, góp phần hoàn thành chiến lược kinh doanh của tổng công
  ty, hướng tới thị trường trong khu vực và thế giới kiến nghị với chính phủ về
  các chính sách nhằm đảm bảo thực hiện các chiến lược phát triển ngành vận
  tải đường biển nói chung, ngành vận tải xăng dầu bằng đường biển nói riêng
  của Việt Nam, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi trong tương lai.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1 Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu nhu cầu tiêu thụ xăng dầu và năng lực vận tải xăng dầu trong
  nước của các công ty vận tải xăng dầu đường biển hiện hữu, năng lực vận tải
  xăng dầu bằng đường biển của tổng công ty xăng dầu Việt Nam.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Do việc đầu tư phát triển tàu vận tải xăng dầu tại Việt Nam trải qua nhiều
  thời kỳ lịch sử, phát triển kinh tế, với nhiều hệ thống chính sách khác nhau,
  rất khó cho kết quả nghiên cứu có tính nhất quán, nhằm đảm bảo tính hiệu
  quả, thiết thực của đề tài nên tác giả chỉ giới hạn thu thập số liệu nghiên cứu
  từ năm 1996 cho đến nay, tập trung cho hoạt động vận tải từ năm 2005–2007.
  Phạm vi nghiên cứu thông qua các nguồn thông tin thứ cấp là các nguồn
  thống kê của tổng công ty, nguồn thông tin sơ cấp về nhu cầu vận tải xăng
  dầu trong nước và khu vực, thông qua bảng câu hỏi để lấy ý kiến các chuyên
  gia trong ngành nhằm phân loại tầm quan trọng các yếu tố trong các ma trận,
  phân loại mức độ phản ứng của doanh nghiệp đối với các yếu tố, để từ đó đề
  tài sẽ nghiên cứu việc phát triển đội tàu vận tải xăng dầu trong tương lai
  thông qua các chiến lược.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Việc nghiên cứu của tác giả dựa trên các tài liệu hướng dẫn quản trị chiến
  lược kinh doanh, tài liệu dự báo nhu cầu vận tải xăng dầu quốc tế mà tác giả
  đã thu thập trên Internet, cũng như nguồn dự báo mức tiêu thụ xăng dầu trong
  những năm vừa qua, hiện tại và tương lai của Việt Nam, lấy ý kiến của các
  chuyên gia là các cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực về tàu dầu, tàu biển
  chở hàng rời, hàng container, tàu gas tại các công ty của Việt Nam.
  Nhằm nghiên cứu các vấn đề cho kết quả một cách chính xác và hiệu quả khi
  áp dụng vào thực tế tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
  4.1 Phương pháp chuyên gia
  Tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành vận tải xăng dầu, ngành
  vận tải hàng rời, ngành vận tải hàng container bằng đường biển tại Việt Nam.
  4.2 Phương pháp nghiên cứu tại bàn
  Các thông tin thứ cấp được thu thập và sử dụng chủ yếu từ các nguồn
  thống kê của tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Nguồn thông tin nội bộ từ các
  báo cáo hoạt động vận tải của công ty từ năm 1996 cho đến nay .
  5. Kết cấu đề tài
  Đề tài gồm 3 chương:
  - Chương 1. Một số vấn đề lý luận liên quan đến chiến lược và xây
  dựng chiến lược của một công ty
  - Chương 2. Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng
  dầu của tổng công ty đến năm 2015
  - Chương 3. Các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển đội tàu
  vận tải xăng dầu đến năm 2015

  Mặc dù, đã hết sức nỗ lực cố gắng nghiên cứu thực hiện hiện đề tài này, nhưng
  do đây là một đề tài mới, số liệu phải thu thập từ nhiều ngành, nhiều nguồn
  khác nhau, nhưng quan trọng hơn cả là số liệu không được công bố công khai,
  nên chắc rằng luận văn còn nhiều khiếm khuyết, mong được thầy hướng dẫn,
  các thầy cô trong hội đồng chấm luận văn, các bạn đọc chân thành góp ý để
  luận văn này được hoàn thiện hơn.
  Xin trân trọng cám ơn.

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN CHIẾN LƯỢC
  VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA MỘT CÔNG TY--------
  ----------------- 1
  1.1. Kh ái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược------------------------ 1
  1.1.1. Kh ái niệm về chiến lược------------------------------------------- 1
  1.1.2. Kh ái niệm về quản trị chiến lược------------------------------- 2
  1.1.3. Lợi ích của quản trị chiến lược---------------------------------- 2
  1.2. Các loại chiến lược------------------------------------------------------------ 3
  1.2.1. Chiến lược cấp công ty-------------------------------------------- 3
  1.2.2. Chiến lược cấp kinh doanh (SBU)------------------------------ 3
  1.2.3. Chiến lược cấp chức năng---------------------------------------- 3
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược------------------------ 4
  1.3.1. Đánh giá các yếu tố bên ngoài của tổ chức ------------------- 4
  1.3.1.1.Môi trường vĩ mô------------------------------------------ 5
  1.3.1.2.Môi trường vi mô------------------------------------------ 7
  1.3.2. Đánh giá tình hình bên trong của tổ chức--------------------- 8
  1.4. Công cụ xây dựng chiến lược---------------------------------------------- 9
  1.4.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài------------------------- 10
  (EFE matrix_ External Factor Evaluation matrix )
  1.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong ------------------------ 11
  (IFE matrix_ Internal Evaluation matrix)
  1.4.3. Ma Trận hình ảnh cạnh tranh----------------------------------- 12
  1.4.4. Ma trận SWOT----------------------------------------------------- 12
  1.4.5. Ma trận QSPM----------------------------------------------------- 14
  1.5 Tóm tắt chương 1------------------------------------------------------------- 15
  CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU VẬN TẢI
  XĂNG DẦU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẾN NĂM 2015----
  ---------------------- 16
  2.1 Giới thiệu khái quát về tổng công ty-------------------------------------- 16
  2.1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của tổng công ty--------------------------- 17
  2.1.2. Kết qủa hoạt động kinh doanh năm 2007 của tổng công ty- 17
  2.1.2.1. Nhập k hẩu--------------------------------------------------- 17
  2.1.2.2. Xuất bán----------------------------------------------------- 18
  2.1.2.3. Kết quả về tài chính--------------------------------------- 18
  2.2. Giới thiệu khái quát về thị trường vận tải xăng dầu------------------- 19
  2.2.1 Thị trường vận tải xăng dầu quốc tế đến năm 2015----------- 19
  2.2.2. Thị trường vận tải xăng dầu Việt Nam đến năm 2015-------- 25
  2.2.2.1. Dự bá o ti êu t hụ xăng dầu của VN đến 2015---------- 26
  2.2.2.2. Tình hình nhập k hẩu xăng dầu của VN trong giai
  đoạn 2000 đến năm 2007--------------------------------- 27
  2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển đội tàu công ty---- 28
  2.3.1. Dự bá o t ác động của các nhà máy lọc dầu đến hoạt động nhập
  khẩu dầu của công ty đến 2015----------------------------------- 28
  2.3.2. Dự bá o t ác động kho ngoại quan Vân Phong đến việc phát triển
  đội tàu------------------------------------------------------------------- 33
  2.3.3. Dự bá o t ác động việc đầu tư đội tàu viễn dương đối với đội tàu
  hiện hữu của công ty----------------------------------------------- 35
  2.4. Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của công
  ty--------------------------------------------------------------------------------- 36
  2.4.1 Môi trường vĩ mô----------------------------------------------------- 36
  2.4.2. Môi trường vi mô----------------------------------------------------- 40
  2.4.3. Các cơ hội và nguy cơ của công ty-------------------------------- 44
  2.5. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của công ty (EFE)----------- 48
  2.6. Ma trận đánh giá các yếu tố bên tr ong của công ty (IFE)------------ 50
  2.7. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty------------------------------- 52
  2.8. Ma trận SWOT --------------------------------------------------------------- 53
  2.9. Ma trận QSPM---------------------------------------------------------------- 55
  2.10. Độ lệch giữa giá thuê và giá cước vận tải khi phát triển đội tàu--- 63
  2.10.1. Chi phí quản lý và khai thác------------------------------------- 70
  2.10.2. Tỷ suất nội hoàn (IRR)------------------------------------------- 70
  2.10.3. Thời gian hoàn vốn------------------------------------------------ 71
  2.10.4. So sánh chi phí vốn với giá cho thuê tàu trần---------------- 71
  2.10.5 So sánh tổng chi phí quản lý và vốn phí với giá thuê
  Định hạn------------------------------------------------------------- 71
  2.10.6. Chi phí vận tải trung bình--------------------------------------- 71
  2.11. Tóm tắt chương 2-------------------------------------------------- 73

  CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
  ĐỘI TÀU VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐẾN NĂM 2015----
  ---------------------------- 74
  3.1. Phương án đầu tư------------------------------------------------------------- 74
  3.2. Các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển đội tàu---------------- 74
  3.2.1. Chiến lược phát triển đội tàu với phương án mua tàu
  đa năng--------------------------------------------------------------- 74
  3.2.2. Chiến lược tăng cường công tác marketing và phát triển
  thương hiệu--------------------------------------------------------- 78
  3.2.3. Chiến lược tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức--------------------- 79
  3.3. Kiến nghị ----------------------------------------------------------------------- 81
  3.3.1. Đối với nhà nước---------------------------------------------------- 81
  3.3.2. Đối với công ty------------------------------------------------------ 82
  3.4. Tóm tắt chương 3------------------------------------------------------------- 83
  KẾT LUẬN--------------------------------------------------------------------------------- 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng công ty xăng dầu việt na
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng công ty xăng dầu việt na sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status