Tựa đề: Cơ sơ khoa học và luận cứ cho việc hoạch định chính sách và xây dựng cơ chế tài chính điều chỉnh tỷ giá hoái đối ở nước ta
Tác giả: Nguyễn Công, Nghiệp
Từ khóa: Đề tài cấp Bộ
Cơ sở
Khoa học
Hoạch định
Luận chứng
Chính sách
Xây dựng
Cơ chế
Tài chính
Tỉ giá hối đoái
Ngày phát hành: 12-May-2009
Nhà xuất bản: Bộ Tài chính
Series/Report no.: H.
1996
249tr.
Tóm tắt: Phan 1: Ty gia hoi doai (TGHD)- co so ly luan va thuc tien van dung o cac nuoc.
1. TGHD va cac nhan to tac dong vao qua trinh hinh thanh TGHD.
2.Ly thuyet ve su can thiep cua nha nuoc vao TGHD.
3.Kinh nghiem dieu chinh TGHD cua cac nuoc.
Phan 2: Viet Nam va tien trinh cai cach che do TGHD.
1.Cai cach che do TGHD va anh huong cua no doi voi cac van de kinh te - tai chinh vi mo trong giai doan vua qua.
2.Chinh sach va dinh huong dieu chinh TGHD trong giai doan toi.


Xem Thêm: Cơ sơ khoa học và luận cứ cho việc hoạch định chính sách và xây dựng cơ chế tài chính điều chỉnh tỷ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ sơ khoa học và luận cứ cho việc hoạch định chính sách và xây dựng cơ chế tài chính điều chỉnh tỷ sẽ giúp ích cho bạn.