Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty TNHH Đức Ngoan

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty TNHH Đức Ngoan


  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆNTỬ 3
  I . CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: 3
  1.1 Thông tin chung về công ty: 3
  1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty. 4
  1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty. 4
  1.2.2 Mô tả chức năng của các phòng ban. 5
  1.2.3 Trình độ của nhân viên trong công ty. 6
  1.2.4 Tình trạng thiết bị tin học trong công ty : 6
  1.3 Sản phẩm và dịch vụ của công ty. 7
  1.3.1 Sản phẩm 7
  1.3.2 Dịch vụ : 8
  1.3.3 Đối tác của công ty. 10
  1.4 Chiếc lược kinh doanh của công ty và kế hoạch phát triển sản phẩm 11
  1.4.1 Chiến lược sản xuất, kinh doanh của công ty. 11
  1.4.2 Kế hoạch phát triển sản phẩm : 11
  II. CÔNG TY TNHH ĐỨC NGOAN : 12
  2.1 Giới thiệu chung. 12
  2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty : 14
  2.3 Thực trạng ứng dụng Công Nghệ Thông Tin trong công tác quản lý hàng tồn kho của công ty TNHH Đức Ngoan. 14
  2.4 Định hướng đề tài thực tập tốt nghiệp. 15
  2.4.1 Mô tả đề tài 15
  2.4.2 Phạm vi ứng dụng của đề tài 15
  2.4.3 Đối tượng hưởng lợi 15
  2.4.4 Phương pháp nghiên cứu đề tài 16
  CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 18
  I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 18
  1.1 Khái niệm phần mềm : 18
  1.2 Công nghệ phần mềm : 18
  1.3 Chu kì sống của phần mềm : 19
  II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 21
  2.1 Định nghĩa hệ thống thông tin : 21
  2.2 Phân loại hệ thống thông tin trong một tổ chức : 23
  2.2.1 Phân loại hệ thống thông tin trong tổ chức doanh nghiệp : 23
  2.2.2 Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra : 25
  2.3 Vai trò của một hệ thống thông tin trong tổ chức : 26
  2.4 Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin : 27
  2.5 Phát triển một hệ thống thông tin. 28
  2.5.1 Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển một hệ thống thông tin : 28
  2.5.2 Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin : 30
  2.5.3 Các giai đoạn phát triển hệ thống thông tin : 30
  2.6 Phân tích hệ thống thông tin. 35
  2.6.1 Các phương pháp thu thập thông tin : 35
  2.6.2 Các công cụ mô hình hóa hệ thống thông tin. 36
  2.6.2.1 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ(BFD): 36
  2.6.2.2 Sơ đồ luồng thông tin(IFD): 37
  2.6.2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu(DFD): 39
  2.6.3 Mã hóa dữ liệu. 42
  2.6.4 Thiết kế Cơ sở dữ liệu : 43
  2.6.4.1 Thiết kế cơ sơ dữ liệu bằng phương pháp mô hình hóa : 43
  2.6.4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu logic từ các thông tin đầu ra : 44
  2.7 Thiết kế vật lý ngoài 46
  2.7.1 Thiết kế vật lý đầu vào: 46
  2.7.2Thiết kế vật lý đầu ra : 46
  2.7.3 Thiết kế giao tác với phần tin học hóa: 47
  2.8 Hệ thống thông tin quản lý bán hàng : 47
  CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG 48
  I. Khảo sát hiện trạng tình hình kinh doanh tại công ty THNN Đức Ngoan : 48
  II. Phân tích hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty TNHH Đức ngoan: 49
  2.1. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ (BFD): 49
  2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD): 49
  2.2.1.Sơ đồ ngữ cảnh : 49
  2.2.2.Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 : 50
  2.2.3.Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “ bán hàng .”. 51
  2.2.4.Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “ nhập hàng .”. 52
  2.2.5 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “ xử lý thanh toán .”. 54
  2.2.6 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “ xử lý kho hàng .”. 55
  2.2.7 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “ Lên báo cáo .”. 56
  2.3. Sơ đồ Luồng thông tin (IFD) : 58
  2.3.1. Sơ đồ IFD của bộ phận bán hàng. 58
  2.3.2. Sơ đồ IFD của bộ phận nhập hàng : 59
  2.3.3. Sơ đồ IFD của bộ phận xử lý thanh toán : 61
  2.3.4. Sơ đồ IFD của bộ phận xử lý kho hàng : 63
  2.4 Thiết kê Cơ sở dữ liệu (CSDL) : 64
  2.4.1 Thiết kế CSDL Logic từ các thông tin đầu ra : 64
  2.4.2 Thiết kế các bảng và mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL : 64
  2.4.2.1 Bảng danh mục nhân viên. 64
  2.4.2.2 Bảng danh sách khách hàng. 64
  2.4.2.3 Bảng danh sách nhà cung cấp. 65
  2.4.2.4 Bảng danh mục kho hàng. 65
  2.4.2.5 Bảng danh mục loại sản phẩm : 65
  2.4.2.6 Bảng danh mục sản phẩm : 65
  2.4.2.7 Bảng chi tiết hóa đơn thu. 66
  2.4.2.8 Bảng chi tiết hóa đơn chi : 66
  2.4.2.9 Phiếu xuất : 67
  2.4.2.10 Phiếu nhập : 67
  2.4.2.12 Bảng chi tiêt phiếu nhập : 67
  2.4.2.13 Bảng tài khoản : 68
  2.4.2.2 Mối quan hệ giữa các bảng (Relationships) 68
  2.5.1. Thuật toán đăng nhập hệ thống : 71
  2.5.2. Thuật toán cập nhật thêm sản phẩm 73
  2.5.3. Thuật toán xóa dữ liệu của bản ghi 74


  Xem Thêm: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty TNHH Đức Ngoan
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty TNHH Đức Ngoan sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status