Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1
  1.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp. 1
  1.1.1 Khái niệm về tài chính doanh nghiệp. 1
  1.1.2 Bản chất tài chính doanh nghiệp: 1
  1.1.3 Các quan hệ tài chính của doanh nghiệp. 1
  1.1.4. Các chức năng của tài chính doanh nghiệp. 3
  1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp. 4
  1.2.1 Khái niệm về quản trị tài chính doanh nghiệp. 4
  1.2.2.Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp. 5
  1.2.3. Các nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp. 6
  1.3.Phân tích tài chính doanh nghiệp. 6
  1.3.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp. 6
  1.3.2 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp. 6
  1.4. Nguồn tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. 7
  1.4.1 Hệ thống Báo cáo tài chính. 7
  1.4.2.Phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 9
  1.4.2.1.Phương pháp so sánh. 9
  1.4.2.2.Phương pháp tỷ lệ. 10
  1.4.2.3.Phương pháp phân tích Dupont 11
  1.5.Nội dung phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 11
  1.5.1.Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. 11
  1.5.1.1.Phân tích tình hình tài chính qua Bảng cân đối kế toán. 11
  1.5.1.2. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp qua bảng Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 15
  1.5.2.Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp. 18
  1.5.2.1. Nhóm các chỉ tiêu khả năng thanh toán. 18
  1.5.2.2. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư. 20
  1.5.2.3. Chỉ số về hoạt động. 22
  1.5.2.4. Các chỉ tiêu sinh lời 24
  1.5.3. Phân tích phương trình Dupont 25
  PHẦN II: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ 28
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá. 28
  2.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty trong giai đoạn hiện nay. 30
  2.2.1. Ngành nghề kinh doanh : 30
  2.2.2. Mục tiêu chủ yếu của Công ty. 31
  2.2.3.Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 31
  2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần Cảng Đoạn Xá. 31
  2.3.1.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban và Ban Giám Đốc. 33
  2.4. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp. 35
  2.4.1.Thuận lợi: 35
  2.4.2. Khó khăn: 36
  2.4.3. Định hướng phát triển trong tương lai: 37
  2.5.Hoạt động sản xuất kinh doanh. 38
  2.5.1.Sản phẩm của doanh nghiệp. 38
  2.5.2 Đặc điểm quá trình sản xuất kinh doanh : 40
  2.5.2.1 Hệ thống cơ sở vật chất của Cảng Đoạn Xá. 40
  2.5.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh. 41
  2.5.3 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2008. 41
  2.6. Hoạt động Marketing. 42
  2.6.1. Thị trường , khách hàng. 42
  2.6.2.Các hoạt động Marketing trong công ty. 43
  2.7. Vài nét về hoạt động quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. 45
  PHẦN III: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ 46
  3.1.Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty. 46
  3.2.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng. 51
  3.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp. 53
  3.3.1. Phân tích các chỉ số về khả năng thanh toán. 53
  3.3.2. Các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư. 55
  3.3.3. Phân tích các chỉ số về hoạt động. 57
  3.3.4. Phân tích chỉ số về khả năng sinh lời 59
  3.3.5.Bảng tổng hợp các chỉ tiêu. 61
  PHẦN IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ 67
  4.1 Đánh giá chung tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Cảng Đoạn Xá. 67
  4.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả tài chính tại Công ty Cố Phần Cảng Đoạn Xá. 68
  4.3. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ Phần Cảng Đoạn Xá. 68
  4.3.1. Biện pháp đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. 69
  4.3.2. Biện pháp đầu tư mới 77
  KẾT LUẬN. 83


  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status