Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng V

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng V


  LỜI MỞ ĐẦU
  Con người - Nguồn lực quý giá nhất trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống quanh ta. Con người có khả năng chế tạo và chinh phục tự nhiên, có khả năng tạo ra của cải vật chất cho xã hội và cũng chính con người tạo nên những bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Có thể nói con người là chủ thể của mọi hoạt động.
  Trong lĩnh vực kinh doanh cũng vậy, việc phát huy được yếu tố con người hay không sẽ quyết định kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
  Giống như lời của Jim Keyser – Giám đốc chịu trách nhiệm về nhân sự của tập đoàn Cooper và Lybran ở Toronto – Canada đã nói: “ Các công ty ngày nay hơn nhau hay không là do phẩm chất, trình độ và sự gắn bó của công nhân viên đối với công ty, nghĩa là các nhà quản trị nhân sự phải nhận thức và đề ra chiến lược quản trị tài nguyên nhân sự của mình một cách có hiệu quả”.
  Thật vậy, một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, nguồn tài nguyên (vật tư) phong phú với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, kèm theo các công thức khoa học kỹ thuật thần kỳ đi chăng nữa cũng sẽ trở nên vô ích nếu không biết quản trị nguồn nhân lực.
  Hiện nay ở nước ta - một nước đang phát triển, vấn đề quản trị nhân lực vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như tình trạng quản lý còn lỏng lẻo, chưa tận dụng được nguồn nhân lực dồi dào dẫn đến hiện tượng chảy máu chất xám ra nước ngoài. Trong bối cảnh đất nước đã ra nhập WTO thì vấn đề quản trị nhân lực càng cần phải quan tâm nhiều hơn nữa sao cho có thể phát huy hết những tiềm năng của con người Việt Nam ta.
  Là sinh viên năm cuối được thực tập tại Công ty Cổ phần cảng Vật Cách là một cơ sở cho em trong việc tiếp cận với một ngành nghề đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế Thành phố và Quốc gia. Em có được những hiểu biết sâu sắc hơn về tổng quan nền kinh tế, được tiếp cận với công việc và quan trọng hơn là em có cơ hội để áp dụng những kiến thức của mình đã được học trên giảng đường vào thực tế.
  Trong quá trình em thực tập tại Công ty Cổ phần cảng Vật Cách em đã nhận ra Nhân sự là một vấn đề mấu chốt để giúp .công ty tồn tại và phát triển trong môi trường đầy cạnh tranh như hiện nay.
  Do vậy em đã chọn đề tài khoá luận của em là: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng Vật Cách “.
  Nội dung đề tài được kết cấu như sau:
  Phần 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực, quản trị nhân lực và vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.
  Phần 2: Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng Vật Cách .
  Phần 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng Vật Cách .
  Em xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, đặc biệt là các cô, chú, anh chị làm việc trong phòng tổ chức hành chính đã tạo điều kiện hướng dẫn em trong quá trình em thực tập tại Công ty .
  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Thạc sĩ: Nguyễn Thị Hoàng Đan đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo em trong suốt thời gian làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. Đồng thời em xin cảm ơn đến tập thể các thầy cô giáo tổ Bộ môn Quản trị kinh doanh trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tạo mọi điều kiện giúp em hoàn thành đề tài của mình.
  Tuy nhiên, do trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân cũng như phạm vi của đề tài còn nhiều hạn chế. Vì vậy khoá luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự sự góp ý của các thầy cô và các bạn để khoá luận của em được hoàn thiện hơn.  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC 1
  1.1. NGUỒN NHÂN LỰC 1
  1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực. 1
  1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực. 2
  1.1.3. Các đặc trưng cơ bản của nguồn nhân lực. 3
  1.1.3.1. Số lượng nguồn nhân lực. 3
  1.1.3.2. Chất lượng nguồn nhân lực. 4
  1.1.3.3. Cơ cấu nguồn nhân lực. 6
  1.2. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 7
  1.2.1. Khái niệm về quản lý nguồn nhân lực “QLNNL”. 7
  1.2.3. Mục tiêu của quản trị nhân lực. 8
  1.2.3.1. Mục tiêu kinh tế. 8
  1.2.3.2. Mục tiêu xã hội 8
  1.2.3.3. Mục tiêu củng cố và phát triển tổ chức. 8
  1.2.3.4. Mục tiêu thực hiện các chưc năng, nhiệm vụ của tổ chức. 8
  1.2.3.5. Mục tiêu phục vụ nhân viên 9
  1.2.4. Vai trò và chức năng của quản lý nguồn nhân lực. 9
  1.2.4.1. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực. 9
  1.2.4.2. Chức năng của quản lý nguồn nhân lực. 10
  1.2.5. Sự khác nhau giữa quản lý nguồn nhân lực hiện đại với quản lý nhân sự truyền thống 12
  1.2.6. Một số nội dung chính của Quản trị nguồn nhân lực 13
  1.2.6.1 Thiết kế và phân tích công việc. 13
  1.2.6.2. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 15
  1.2.6.3. Tuyển mộ, tuyển chọn nhân viên 16
  1.2.6.4. Định mức lao động. 17
  1.2.6.5. Đánh giá thực hiện công việc. 19
  1.2.6.6. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 20
  1.2.6.7. Thù lao lao động. 22
  1.2.6.7.1. Giới thiệu về thống thang, bản lương hiện hành của nhà nước. 23
  1.2.6.7.2. Các hình thức trả lương. 24
  1.2.6.8. An toàn và sức khoẻ người lao động. 26
  1.2.7. Ảnh hưởng của môi trường tới quản trị nguồn nhân lực. 27
  1.3. VẤN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC 28
  1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 28
  1.3.1.1. Khái niệm chung về hiệu quả. 28
  1.3.1.2. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động. 28
  1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng Nguồn nhân lực. 30
  1.3.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực 31
  1.4. Ý nghĩa, phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 32
  1.4.1. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp. 32
  1.4.2. Phương hướng và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 33
  PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰCVÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 35
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH 35
  2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần cảng Vật Cách 35
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần cảng Vật Cách. 36
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần cảng Vật Cách. 38
  2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần cảng Vật Cách 38
  2.1.3.2. Nhiệm vụ chức năng các cấp quản trị của công ty. 39
  2.1.3.3. Nhiệm vụ của các phòng ban chức năng. 41
  2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần cảng Vật Cách 44
  2.2. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH 46
  2.2.1. Đặc điểm lực lượng lao động. 46
  2.2.2. Tình hình chất lượng nhân lực của Công ty Cổ phần cảng Vật Cách. 47
  2.2.2.1. Tính chất lao động. 47
  2.2.2.2. Lao động theo giới tính 48
  2.2.2.3. Lao động theo độ tuổi 49
  2.2.2.4. Lao động theo trình độ học vấn 50
  2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH 52
  2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng Vật Cách 52
  2.3.2. Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng Vật Cách. 54
  2.3.2.1. Phân tích công tác hoạch định nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng Vật Cách 54
  2.3.2.2. Phân tích công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty. 55
  2.3.2.3. Công tác định mức lao động. 63
  2.3.2.4. Phân công và hợp tác lao động. 65
  2.3.2.5. Chế độ làm việc và nghỉ ngơi 67
  2.3.2.6. Phân tích công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 68
  2.3.2.7. Thù lao và chính sách đãi ngộ người lao động trong Công ty. 72
  2.3.2.9. Phân tích công tác an toàn và sức khoẻ cho người lao động tại Công ty 81
  2.4. Một số đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng Vật Cách. 82
  2.4.1. Ưu điểm 82
  2.4.2. Nhược điểm 82
  Phần III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH 84
  3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần cảng Vật Cách những năm tới 85
  3.2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng Vật Cách . 86
  3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động 86
  3.2.2. Biện pháp 2: Sắp xếp bố trí sử dụng loa động năng động và hợp lý hơn 89
  3.2.3. Biện pháp 3: Khuyến khích động viên tinh thần làm việc của người
  lao động 92
  3.2.4. Biện pháp 4: Tiếp tục đào tạo để nâng cao chất lượng lao động 96
  KẾT LUẬN . 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 104


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng V
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng V sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status