Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỒN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Khái quát về vốn kinh doanh . 3
  1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh 7
  1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh 8
  1.1.2.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện 8
  1.1.2.2. Phân loại theo nguồn hình thành 10
  1.1.2.3. Phân loại theo phương thức chu chuyển 11
  1.1.2.4. Phân loại theo thời gian 11
  1.1.2.5. Phân loại theo nội dung vật chất 11
  1.1.3. Vai trò của vốn kinh doanh . 11
  1.1.3.1. Vốn là điều kiện tiên quyết để thành lập doanh nghiệp . 12
  1.1.3.3. Vốn là cơ sở cho việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh 12
  1.1.3.2. Vốn là cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 13
  1.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn 13
  1.2.1. Phương pháp phân tích . 13
  1.2.1.1. Phương pháp so sánh . 14
  1.2.1.2. Phương pháp phân tích tỷ số . 15
  1.2.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn 17
  1.2.2.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 17
  1.2.2.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn 18
  1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 20
  1.2.3.1. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời 21
  1.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định . 22
  1.2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 25
  1.2.3.4. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tài chính . 26
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn 27
  1.3.1. Nhân tố khách quan 27
  1.3.2. Nhân tố chủ quan 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THANH LONG 33
  2.1. Giới thiệu chung về Công ty 33
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 33
  2.1.2. Chính sách, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ . 34
  2.1.2.1. Chính sách 34
  2.1.2.2. Mục tiêu 34
  2.1.2.3. Chức năng 34
  2.1.2.4. Nhiệm vụ . 35
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức . 35
  2.1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lí của Công ty 35
  2.3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 36
  2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 39
  2.1.4.1. Tình hình cạnh tranh 39
  2.1.4.2. Đặc điểm lao động 40
  2.1.4.3. Kết quả sản xuất kinh doanh . 42
  2.1.4.4. Thuận lợi và khó khăn . 47
  2.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn 48
  2.2.1. Phân tích tình hình sử dụng vốn 48
  2.2.1.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 48
  2.2.1.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn 58
  2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 71
  2.2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời 71
  2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định . 76
  2.2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 79
  2.2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tài chính 81
  2.3. Đánh giá tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn . 81
  2.3.1. Thành công 81
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân . 83
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THANH LONG 85
  3.1. Phương hướng phát triển của Công ty . 85
  3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 88
  3.2.1. Thúc đẩy tăng doanh thu . 88
  3.2.2. Tăng cường công tác quản lí các khoản phải thu . 94
  3.2.3. Giảm lượng tiền mặt tại quỹ 96
  3.2.4. Nhóm các giải pháp về nhân sự . 97
  3.2.5. Giải pháp về vốn và tài chính . 98
  KẾT LUẬN 101

  LỜI NÓI ĐẦU

  Hoà vào xu thế hội nhập của nền kinh tế Thế Giới với nhiều cam go và thử thách, một nền kinh tế năng động và mang nhiều tính cạnh tranh, để bắt kịp nhịp độ phát triển chung ấy, Việt Nam đang cố gắng nỗ lực xây dựng mọi thứ về nhân lực và vật lực để có một nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế. Một trong những vấn đề mà Việt Nam cần phải chú trọng đầu tư và phát triển đó là vốn.
  Vốn có vai trò rất quan trọng, nó là thứ không thể thiếu của nền kinh tế thế giới, của quốc gia, của doanh nghiệp. Vốn là điều kiện “cần” cho quá trình sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hoá.
  Để doanh nghiệp được hình thành và có thể tiến hành sản xuất kinh doanh được thì bắt buộc doanh nghiệp đó phải có vốn để hoạt động. Từ việc hình thành và sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ đi đến một định hướng, đó là: sự tồn tại lâu dài, sự phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Muốn làm được điều này, đòi hỏi doanh nghiệp phải có khả năng sử dụng nguồn vốn của mình sao cho đạt hiệu quả nhất. Để từ đó, không những doanh nghiệp có thể tồn tại được, có chỗ đứng của mình trên thương trường, mà còn có thể sử dụng những phần lợi nhuận từ việc sử dụng hiệu quả của nguồn vốn đem lại để tiến hành đầu tư, tái sản xuất mở rộng quy mô, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.
  Trên cơ sở đó, đề tài: ”Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long” được chọn để nghiên cứu. Qua việc tìm hiểu tình hình biến động vốn, hiệu quả sử dụng của các thành tố được tài trợ, đề tài sẽ đưa ra những giải pháp để khắc phục những điểm yếu cũng như phát huy những mặt tích cực của việc sử dụng nguồn vốn. Từ đó, có thể giúp Công ty đạt được hiệu quả hơn trong việc sử dụng vốn của mình. Và hơn thế nữa, là để đạt tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thương trường.
  Luận văn của em được chia làm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xe khách Thanh Long
  Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xe khách Thanh Long
  Cuối cùng, em xin cảm ơn cô giáo hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Thị Hường cùng tập thể cán bộ trong Công ty đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.
  Do sự hạn chế về mặt số liệu, thời gian cũng như trình độ nhận thức nên báo cáo của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của thầy cô và tập thể cán bộ trong Công ty để luận văn của em thêm phần phong phú và hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status