Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Mạnh Tú

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Mạnh Tú


  LỜI MỞ ĐẦU
  —*–

  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
  Ngày nay, Việt nam đã chính thức gia nhập tổ chúc thương mại thế giới WTO, đồng nghĩa nền kinh tế Việt nam mở cửa chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp là hiệu quả kinh tế. Có hiệu quả kinh tế mới có thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh với những doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích lũy và mở rộng hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Để làm được điều này điều cần thiết trước tiên là phải nắm bắt được những thông tin kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là thông tin kinh tế để kịp thời có những thay đổi cho phù hợp với nền kinh tế mới. Công ty TNHH Mạnh Tú với những nỗ lực và thông tin nắm bắt được đã dần dần tạo được nguồn vốn, nguồn hàng, tăng tích lũy để mở rộng kinh doanh. Công việc kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu để công ty bước sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn mà cả nước nói chung và ngành thương mại nói riêng phải phấn đấu và nỗ lực hết mình thì mới có thể đứng vững được.
  Trong quá trình tham gia công tác quản lý tại Công ty TNHH Mạnh Tú, em nhận thấy rằng hiệu quả hoạt động kinh doanh là vấn đề quan trọng không thể thiếu đối với bất kì doanh nghiệp nào. Do đó cần tìm ra những biện pháp nhằm đem lại hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp, đây là một trong những khó khăn mà hiện nay công ty đang quan tâm. Tuy vậy nó không phải lúc nào cũng theo ý thích của con người vì trong kinh doanh luôn tạo ra bất ngờ cho chúng ta. Đây là các vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm cho nên em đã chọn đề tài “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG kinh doanh TẠI CÔNG TY TNHH MẠNH TÚ” cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.
  - Đưa ra những lợi thế và những khó khăn trong hiện tại cũng như tương lai đối với sự phát triển kinh doanh của công ty.
  - Tìm hiểu những vấn đề còn tồn đọng cần khắc phục tại Công ty TNHH Mạnh Tú
  - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây để đánh giá đúng thực trạng hiện tại của công ty.
  - Đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty.
  3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
  - Thu thập các tài liệu như tủ sách chuyên ngành, internet, thư viện
  - Thống kê các số liệu thứ cấp từ phòng kế toán(2008-2009-2010) để phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Mạnh tú.
  - Tổng hợp các phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty.
  4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.
  - Đối tượng: Diễn biến tình hình hoạt động, kết quả và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuấtkinh doanh tại Công ty TNHH Mạnh Tú
  - Phạm vi không gian: tại Công ty TNHH Mạnh Tú
  - Phạm vi thời gian: Số liệu phân tích: 2008 – 2010 và định hướng phát triển trong tương lai.
  5. BỐ CỤC CHÍNH CỦA KHÓA LUẬN .
  · Phần mở đầu.
  · Phần nội dung.
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh.
  - Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty.
  - Chương 3: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty.
  · Kết luận

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iv
  MỤC LỤC v
  DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ kinh doanh
  CỦA DOANH NGHIỆP 3

  1.1 Một số khái niệm 3
  1.1.1. Khái niệm về việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. 3
  1.1.2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh 4
  1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh 5
  1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 7
  1.3.1. Môi trường bên ngoài 7
  1.3.1.1. Các yếu tố kinh tế 7
  1.3.1.2. Yếu tố chính trị xã hội và luật pháp 7
  1.3.1.3. Yếu tố thị trường 8
  1.3.1.4 Yếu tố tự nhiên 8
  1.3.2 . Môi trường bên trong 8
  1.3.2.1. Văn hóa doanh nghiệp 8
  1.3.2.2. Nguồn nhân lực 9
  1.3.2.3. Công nghệ 9
  1.3.2.4 Yếu tố marketing 9
  1.3.2.5 Hệ thống thông tin 9
  1.4 . Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 9
  1.4.1 Cơ sở phân tích 9
  1.4.2 Hệ thống chỉ tiêu 10
  1.4.2.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 13
  1.4.2.2 Nhóm chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận 13
  1.4.2.3 Nhóm chỉ tiêu về mặt hiệu quả kinh tế xã hội 15
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG kinh doanh TẠI CÔNG TY TNHH MẠNH TÚ 17


  2.1. Giới thiệu tổng quát về công ty 17
  2.1.1. lịch sử hình thành công ty TNHH Mạnh Tú 17
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 18
  2.1.2.1 Chức năng 18
  2.1.2.2 Nhiệm vụ 19
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 19
  2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy của doanh nghiệp 19
  2.1.3.2 Chức năng của từng bộ phận 20
  2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua.( 2008-2009-2010) 21
  2.1.5 Những thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay 23
  2.1.5.1 Thuận lợi 23
  2.1.5.2 Khó khăn 23
  2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 24
  2.2.1 Kênh phân phối 24
  2.2.1.1 Hệ thống trung gian phân phối 24
  2.2.1.2 Hệ thống cửa hàng bán lẻ trực thuộc công ty 24
  2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 24
  2.3.1 Môi trường bên ngoài 24
  2.3.1.1 Các yếu tố kinh tế 24
  2.3.1.2 Yếu tố chính trị và luật pháp 25
  2.3.1.3 Yếu tố thị trường 25
  2.3.2 Môi trường bên trong 26
  2.3.2.1 Văn hóa doanh nghiệp 26
  2.3.2.2 Nguồn nhân lực 26
  2.3.2.3 Công nghệ 27
  2.3.2.4 Yếu tố marketing 28
  2.3.2.5 Hệ thống thông tin 28
  2.4 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 28
  2.4.1 Phân tích biến động của cơ cấu tài sản 28
  2.4.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn 31
  2.4.3 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu 33
  2.4.3.1 Tổng doanh thu 33
  2.4.3.2 Doanh thu thuần 34
  2.4.4 Phân tích chi phí 35
  2.4.5 Phân tích lợi nhuận 36
  2.4.5.1 Lợi nhuận gộp 36
  2.4.5.2 Lợi nhuận thuần 36
  2.4.5.3 Lợi nhuận trước Thuế 37
  2.4.5.4 Lợi nhuận sau Thuế 38
  2.4.6 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sinh lời 38
  2.4.6.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 38
  2.4.6.2 Hệ số quay vòng vốn 39
  2.4.6.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 40
  2.4.7 Phân tích các chỉ tiêu về công tác thị trường và chất lượng sản phẩm của
  công ty 41
  2.4.7.1 Về công tác thị trường 41
  2.4.7.2 Đặc điểm về các dòng sản phẩm của công ty trên thị trường 43
  2.5 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh tại công ty trong thời gian qua
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG kinh doanh TẠI CÔNG TY TNHH MẠNH TÚ 46
  3.1 Định hướng phát triển của công ty 46
  3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
  3.2.1 Biện pháp 1 47
  3.2.2 Biện pháp 2 47
  3.2.3 Biện pháp 3 48
  3.2.4 Biện pháp 4 49
  3.2.5 Biện pháp 5 52
  3.2.6 Biện pháp 6 53
  3.3 Kiến nghị 54
  3.3.1 Đối với nhà nước 54
  3.3.2 Đối với công ty 55
  PHẦN KẾT LUẬN 56
  CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Mạnh Tú
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Mạnh Tú sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status