Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH S.C.O.M

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH S.C.O.M


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  1/ Tính cấp thiết của đề tài 1

  2/ Mục đích nghiên cứu:. 1

  3/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:. 2
  4/ Phương pháp nghiên cứu:. 2

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  1.1 Quan niệm về đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 3
  1.1.1 Quan niệm về đào tạo nguồn nhân lực. 3
  1.1.1.1 Khái niệm đào tạo. 3
  1.1.1.2 Mục đích đào tạo. 3
  1.1.2 Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 4
  1.2 Phân loại đào tạo nguồn nhân lực. 5
  1.1.1 Phân loại theo định hướng nội dung đào tạo. 5
  1.1.2 Phân loại theo cách thức tổ chức đào tạo. 6
  1.3 Các nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực. 6
  1.4 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 7
  1.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực. 7
  1.4.1.1 Phân tích nhu cầu đào tạo. 7
  1.4.1.2 Các phương pháp xác định nhu cầu đào tạo. 9
  1.4.2 Xác định mục tiêu đào tạo. 11
  1.4.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo. 11
  1.4.4 Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 11
  1.4.4.1 Xác định chương trình đào tạo .11
  1.4.4.2 Lựa chọn phương pháp đào tạo .12
  1.4.5 Dự tính chi phí đào tạo. 20
  1.4.6 Lựa chọn và đào tạo giáo viên. 20
  1.4.7 Đánh giá hiệu quả đào tạo. 20

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH S.C.O.M . 24
  2.1 Tổng quan về Công ty TNHH S.C.O.M . 24
  2.1.1 Giới thiệu về công ty. 24
  2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát tiển. 24
  2.1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh. 25
  2.1.1.3 Dịch vụ cung cấp. 25
  2.1.1.4 Văn hóa của S.C.O.M . 26
  2.1.1.5 Triết lí kinh doanh. 26
  2.1.1.6 Tầm nhìn. 26
  2.1.1.7 Gía trị cốt lõi 26
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức. 27
  2.1.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lí 27
  2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. 27
  2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 29
  2.2 Phân tích tình hình nguồn nhân lực của công ty TNHH S.C.O.M . 31
  2.2.1 Phân tích cơ cấu nhân sự. 32
  2.2.2 Phân tích swot tình hình nhân sự của công ty. 35
  2.3 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của công ty TNHH S.C.O.M . 35
  2.3.1 Chính sách đào tạo của công ty. 35
  2.3.2Mục đích đào tạo của công ty. 36
  2.3.3 Qui trình đào tạo tại công ty. 37
  2.3.3.1 Sơ đồ. 37
  2.3.3.2 Nội dung của qui trình đào tạo. 38
  2.3.4 Công tác đào tạo tại công ty TNHH S.C.O.M . 40
  2.3.4.1 Tình hình chung của công tác đào tạo. 40
  2.3.4.2 Việc xác định nhu cầu và lập kế hoạch. 41
  2.3.4.3 Một số vấn đề liên quan đến nội dung đào tạo. 42
  2.3.4.4 Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo. 45
  2.4 Nhận xét chung. 47

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH S.C.O.M . 48
  3.1 Định hướng phát triển kinh doanh của công ty TNHH S.C.O.M trong những năm tới. 48
  3.2 Định hướng phát triển đào tạo của công ty TNHH S.C.O.M . 48
  3.3 Một số giải pháp. 49
  3.3.1 Thiết kế chương trình đào tạo. 49
  3.3.2 Công tác tổ chức đào tạo. 50
  3.3.3 Đánh giá hiệu quả đào tạo. 52
  3.3.4 Định hướng phát triển nhân viên. 52
  3.3.5 Nâng cao chất lượng tuyển dụng. 53
  3.4 Kiến nghị đối với công ty. 53

  KẾT LUẬN 55


  LỜI MỞ ĐẦU
  1/ Tính cấp thiết của đề tài

  Cùng với sự hội nhập sâu, rộng của đất nước ta vào nền kinh tế thế giới, công nghệ kỹ thuật đang thay đổi một cách nhanh chóng, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, cùng với những những bất ổn của nền kinh tế đang hiện hữu ở nhiều khía cạnh khác nhau Trong bối cảnh đó các doanh nghiệp cần tạo cho mình một sự khác biệt, một lợi thế cạnh tranh, cần có sự kết hợp hoàn hảo giữa các bộ phận trong nội bộ, giữa các chiến lược của công ty.
  Hiện nay, chất lượng của nhân viên trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Thực tế đã chứng minh rằng đầu tư vào nguồn nhân lực có thể mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với việc đầu tư đổi mới trang bị kỹ thuật và các yếu tố khác của quá trình sản xuất kinh doanh. Nhu cầu đào tạo và phát triển nhân viên trong các tổ chức tăng nhanh cùng với sự phát triển của hợp tác và cạnh trạnh quốc tế, công nghệ tiên tiến và những áp lực về kinh tế xã hội.
  Đào tạo là một công tác quan trọng trong quản trị nguồn nhân lực. Thông qua đào tạo giúp nhân viên xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhân viên giúp họ hoàn thành tốt công việc của mình, từ đó giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. Nhưng đào tạo như thế nào cho phù hợp thì đó vẫn là một câu hỏi lớn đối với các doanh nghiệp. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH S.C.O.M”. Hi vọng qua đề tài, em có thể áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn và hiểu rõ hơn về công tác đào tạo của doanh nghiệp.


  2/ Mục đích nghiên cứu:
  Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH S.C.O.M. Để triển khai được mục đích trên cần phải triển khai ba mục tiêu cụ thể
  · Làm sáng tỏ cơ sở lí luận về công tác đào tạo nhân lực của công ty TNHH S.C.O.M hiện nay.
  · Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nhân lực của công ty cũng như phân tích những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những tồn tại này.
  · Đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho công ty.
  3/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu trong phạm vi công ty TNHH S.C.O.M tại Bà Rịa để nắm bắt được tình hình nhân sự của công ty.
  Dựa vào số liệu do công ty cung cấp trong thời gian 3 năm gần đây đó là 2008, 2009, 2010.
  Đối tượng nghiên cứu là thực trạng công tác đào tạo tại Công ty TNHH S.C.O.M tại Bà Rịa.

  4/ Phương pháp nghiên cứu:
  Trong đề tài đã kết hợp các phương pháp sau: phương pháp phân tích khảo sát, phương pháp phân tích tổng hợp, kết hợp giữa lí luận và thực tế để phân tích lí giải.
  Phương pháp nghiên cứu tại bàn:
  · Nguồn thông tin nội bộ: báo cáo tình hình công tác đào tạo nhân viên trong những năm vừa qua.
  · Nguồn thông tin bên ngoài: qua website, sách.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH S.C.O.M
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH S.C.O.M sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status