Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (


  ?MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . .1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Phạm vi nghiên cứu . .2
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Phương pháp nghiên cứu . 2
  4. Kết cấu của chuyên đề . .3
  PHẦN NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ KHÁI QUÁT VỀ
  BẢO HIỂM . .4
  1.1 Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh . 4
  1.1.1 Các quan điểm cơ bản về hiệu quả . .4
  1.1.2 Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp
  trong cơ chế thị trường . 7
  1.1.3 Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh
  nghiệp .8
  1.2 Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm . .8
  1.2.1 Sự cần thiết của bảo hiểm . .8
  1.2.2 Định nghĩa bảo hiểm . .10
  1.2.2.1 Chuyển giao rủi ro . . 10
  1.2.2.2 Bảo hiểm là một ngành dịch vụ đặc biệt . .10
  1.2.3 Quá trình phát triển của bảo hiểm . .12
  1.2.3.1 Hình thức sơ khai của bảo hiểm . . 12
  1.2.3.2 Bảo hiểm thông qua cho vay lãi suất cao . . 12
  1.2.3.3 Hình thức cổ phần . .13
  1.2.3.4 Hình thức bảo hiểm . 13
  1.2.4 Ý nghĩa, tác dụng của bảo hiểm . 14
  1.2.4.1 Dàn trải tổn thất . 15
  1.2.4.2 Bảo vệ . 15
  1.2.4.3 Đề phòng hạn chế tổn thất . . 15
  1.2.4.4 On định đời sống, sx kinh doanh của người tham gia bảo hiểm 16
  1.2.4.5 Tạo ra sự an tâm về mặt tinh thần cho người tham gia bảo hiểm .16
  1.2.4.6 Đầu tư phát triển kinh tế . 17
  1.2.4.7 Tạo cơ hội công ăn việc làm cho người lao động . . 17
  1.3 Một số nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Việt Nam . . 17
  1.3.1 Bảo hiểm tài sản và lắp đặt kỹ thuật . .17
  1.3.2 Bảo hiểm hàng hải . . 18
  1.3.3 Bảo hiểm phi hàng hải . . 18
  CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP BẢO HIỂM NHÀ
  RỒNG (B?O LONG)
  2.1 Khái quát về Công ty CP Bảo Hiểm Nhà Rồng . 19
  2.1.1 Quá trình thành lập . 19
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ . 21
  2.1.2.1 Tầm nhìn - sứ mệnh . .21
  2.1.2.2 Chiến lược . .22
  2.1.2.3 Cam kết chất lượng dịch vụ . .22
  2.1.2.4 Giá trị đối với xã hội . . 22
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức . .22
  2.2 Tình hình kinh tế - xã hội, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ . 24
  2.2.1 Tình hình kinh tế - xã hội . .24
  2.2.2 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ . . 25
  2.2.2.1 Tình hình chung . 25
  2.2.2.2 Nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới . .30
  2.2.2.3 Nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn và chăm sóc y tế . .31
  2.2.2.4 Nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu. 31
  2.2.2.5 Nghiệp vụ bảo hiểm thiệt hại tài sản . .32
  2.2.2.6 Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển . . 32
  2.3 Đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu đối với tổ chức hoạt động kinh doanh của
  đơn vị .33
  2.3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh . . 33
  2.3.2 Hệ thống phân phối và mạng lưới phục vụ . .39
  2.4 Đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của Bảo Long . .42
  2.4.1 Điểm mạnh . . 42
  2.4.2 Điểm yếu . . 42
  2.5 Những cơ hội và thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Bảo Long trong
  thời gian tới . . 43
  2.5.1 Đánh giá các cơ hội kinh doanh . . 43
  2.5.2 Những thách thức kinh doanh . .45
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÀ RỒNG (BẢO LONG)
  3.1 Mục tiêu và nhiệm vụ của công ty . 47
  3.1.1 Mục tiêu . .47
  3.1.2 Nhiệm vụ . . 47
  3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh . . 48
  3.2.1 Củng cố hoàn thiện bộ máy tổ chức . 48
  3.2.2 Về sản phẩm bảo hiểm . 48
  3.2.3 Giải pháp phát triển về khu vực thị phần, thị trường . .50
  3.2.4 Giải pháp phát triển kênh phân phối . .51
  3.2.5 Giải pháp nâng cao trình độ nhân viên . .52
  3.2.6 Giải pháp phát triển công nghệ thông tin . . 52
  3.2.7 Các giải pháp khác tại ma trận SWOT . .53
  3.3 Kiến nghị . . 57
  KẾT LUẬN . 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 61
  PHỤ LỤC
  viii
  ?LỜI MỞ ĐẦU
  Trong đời sống và sản xuất kinh doanh, con người luôn luôn bị các rủi ro đe
  dọa gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản . Nếu không may gặp phải những
  rủi ro đó con người phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc khắc phục những
  rủi ro đó để ổn định đời sống.
  Để hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra, con người luôn luôn tìm cách đối
  phó với rủi ro. Thay vì bằng các biện pháp: né tránh rủi ro, ngăn chặn rủi ro, chấp
  nhận rủi ro thì chúng ta có thể chuyển giao rủi ro bằng cách mua bảo hiểm. Bảo
  hiểm đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội hiện nay. Nó góp phần tạo sự
  an tâm trong quá trình làm việc, ổn định đời sống xã hội.
  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các nghiệp vụ bảo hiểm ngày càng
  được quan tâm, xây dựng và phát triển lớn mạnh tương ứng với vị trí của nó trong thị
  trường bảo hiểm phi nhân thọ.
  Việc nghiên cứu sâu sát và đưa ra giải pháp nhằm mở rộng hơn nữa thị
  trường các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ là cần thiết. Vì lý do đó em xin chọn đề
  tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty
  Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long)
  ” cho khóa luận tốt nghiệp của mình.


  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng ( sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status