Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ phận bảo trì nhà máy sản xuất bộ thu công ty tnhh sonion việt

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ phận bảo trì nhà máy sản xuất bộ thu công ty tnhh sonion việt


  MỤC LỤC
  Trang

  LỜI MỞ ĐẦU . 1

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 3
  1.1 Cơ sở lý luận về quản trị . 3
  1.1.1 Khái niệm về quản trị 3
  1.1.2 Hiệu quả của quản trị 3
  1.1.3 Các chức năng của quản trị 4
  1.1.3.1 Hoạch định 4
  1.1.3.2 Tổ chức 4
  1.1.3.3 Điều khiển . 4
  1.1.3.4 Kiểm tra . 4
  1.2 Cơ sở lý luận về quản trị dự án 4
  1.2.1 Khái niệm về dự án và các đặc trưng của dự án 4
  1.2.1.1 Khái niệm dự án 4
  1.2.1.2 Đặc điểm của dự án 4
  1.2.2 Khái niệm về quản trị dự án và các đặc trưng của quản trị dự án 5
  1.2.2.1 Khái niệm quản trị dự án . 5
  1.2.2.2 Đặc điểm của quản trị dự án . 5
  1.2.3 Các mục tiêu của quản trị dự án 5
  1.2.3.1 Các mục tiêu thuộc về dự án . 5
  1.2.3.2 Các mục tiêu đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng 6
  1.2.4 Vai trò của quản trị dự án . 6
  1.3 Cơ sở lý luận về quản trị sản xuất 6
  1.3.1 Vai trò của tồn kho 6
  1.3.2 Chức năng của quản trị tồn kho . 6
  1.3.3 Các dạng tồn kho và các biện pháp giảm số lượng hàng tồn kho . 7
  1.3.3.1 Các dạng tồn kho 7
  1.3.3.2 Các biện pháp để giảm số lượng hàng tồn kho . 7
  1.4 Cơ sở lý luận về bảo trì . 8
  1.4.1 Định nghĩa và phân loại bảo trì . 8  1.4.1.1 Định nghĩa . 8
  1.4.1.2 Phân loại 8
  1.4.1.2.1 Bảo trì không kế hoạch 8
  1.4.1.2.1 Bảo trì có kế hoạch . 8
  1.4.2 Các giải pháp bảo trì . 9
  1.4.2.1 Vận hành đến khi hư hỏng 9
  1.4.2.2 Bảo trì định kỳ 10
  1.4.2.3 Bảo trì trên cơ sở tình trạng 10
  1.4.2.4 Bảo trì thiết kế lại . 10
  1.4.2.5 Bảo trì kéo dài tuổi thọ 10
  1.4.2.6 Bảo trì dự phòng . 10
  1.4.2.7 Lựa chọn giải pháp bảo trì 11
  1.4.3 Các chỉ số đánh giá năng lực bảo trì . 11
  1.4.3.1 Chỉ số độ tin cậy . 11
  1.4.3.2 Chỉ số hỗ trợ bảo trì hay thời gian chờ trung bình . 11
  1.4.3.3 Chỉ số khả năng bảo trì hay thời gian sửa chữa trung bình 11
  1.4.3.4 Thời gian ngừng máy trung bình 12
  1.4.3.5 Năng suất và chỉ số khả năng sẵn sàng . 12
  1.4.4 Tổ chức bảo trì . 12
  1.4.4.1 Cấu trúc của bộ phận bảo trì trong công ty 12
  1.4.4.2 Cơ cấu tổ chức 13
  1.4.5 Hệ thống quản lý bảo trì . 14
  1.4.5.1 Chu kỳ cơ bản . 14
  1.4.5.2 Các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý bảo trì 14
  1.4.5.3 Cấu trúc và lưu đồ của hệ thống quản lý bảo trì 14
  Chương 2: Tổng quan về bộ phận bảo trì nhà máy sản xuất Bộ thu, công ty TNHH Sonion Việt Nam và thực trạng hoạt động bảo trì tại nhà máy 17
  2.1 Giới thiệu tổng quát về Phòng bảo trì công ty TNHH Sonion Việt Nam 17
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 17  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 17
  2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ . 17
  2.1.2.1 Quyền hạn . 17
  2.1.3 Sơ đồ tổ chức 18
  2.1.3 Mối liên hệ giữa phòng bảo trì và các phòng ban khác . 19
  2.2 Thực trạng hoạt động bảo trì tại nhà máy sản xuất Bộ thu 21
  2.1
  2.2.1 Sơ đồ tổ chức 21
  2.2.2 Loại hình bảo trì đang áp dụng 22
  2.2.3 Các chỉ số đánh giá năng lực bảo trì hiện tại . 24
  2.2.3.1 Chỉ số thời lượng dừng máy trên tổng thời gian hoạt động 25
  2.2.3.2 Chỉ số tần suất dừng máy trên tổng thời gian hoạt động . 25
  2.2.3.3 Chỉ số thời lượng dừng máy/sản lượng sản xuất hằng tuần 25
  2.2.4 Hệ thống quản lý chi tiết dự phòng (spare part) . 25
  2.2.4.1 Phương thức đặt hàng . 25
  2.2.4.2 Phương thức quản lý và kiểm soát . 27
  2.2.5 Hệ thống lưu trữ tài liệu bảo trì . 29
  2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực của bộ phận bảo trì 30
  2.2
  2.3.1 Kế hoạch sản xuất . 30
  2.3.2 Vật tư đầu vào 32
  2.3.3 Nhân viên vận hành máy 33
  2.3.4 Khả năng đáp ứng của nhà cung ứng 34
  2.3.4.1 Chất lượng . 34
  2.3.4.2 Cam kết về thời gian giao hàng 34
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận bảo trì Phòng sản xuất bộ thu . 35
  3.1 Đánh giá chung về kết quả hoạt động 35
  3
  3.1
  3.1.1 Ưu điểm . 35
  3.1.2 Nhược điểm 35
  3.1.3 Nguyên nhân 35
  3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện 36
  3.2
  3.2.1 Cơ cấu tổ chức 36  3.2.1.1 Sơ đồ tổ chức phòng bảo trì công ty TNHH SHOWA GLOVES Việt Nam 36
  3.2.1.2 Thực trạng và giải pháp 37
  3.2.2 Cơ cấu tổ bảo trì điển hình . 40
  3.2.2.1 Cơ cấu tổ bảo trì điển hình 40
  3.2.2.2 Thực trạng và giải pháp 40
  3.2.3 Bảng mô tả công việc? Vì sao cần có bảng mô tả công việc? 43
  3.2.4 Lấy bảo trì có kế hoạch làm quan điểm chủ đạo 44
  3.2.4.1 Bảo trì tự quản-Vai trò của bảo trì tự quản 44
  3.2.4.2 Các kết quả và hiệu quả của chương trình bảo trì tự quản công ty TNHH P&G và giải pháp 45
  3.2.4.3 Bảo trì có kế hoạch-Vai trò của bảo trì có kế hoạch 47
  3.2.4.4 Chương trình bảo trì có kế hoạch của công ty P&G và giải pháp 48
  3.2.5 Qui trình sửa chữa TB . 50
  3.2.6 Hệ thống quản lý chi tiết dự phòng . 55
  3.2.6.1 Hệ thống chi tiết dự phòng bộ phận EMC . 55
  3.2.6.2 Thực tế và giải pháp . 55
  3.2.7 Quản lý tài liệu bảo trì 56
  3.2.7.1 Hệ thống tài liệu bộ phận EMC . 56
  3.2.7.2 Thực tế vào giải pháp . 56
  3.2.8 Cải tiến qui trình thay đổi sản phẩm . 57
  3.2.8.1 Ví dụ về qui trình thay đổi sản phẩm tại nhà máy chính ở Đan Mạch 57
  3.2.8.2 Thực tế và giải pháp . 59
  KẾT LUẬN . 62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 64  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, với sự xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm đa dạng về màu sắc, phong phú về chủng loại và nhiều tính năng ưu việt từ sản xuất nhỏ lẻ bằng các công cụ và máy móc thô sơ đến sản xuất trên các dây chuyền tiên tiến, hiện đại; từ thành thị đến nông thôn, từ quốc gia này đến quốc gia khác việc cạnh tranh của các tổ chức kinh tế diễn ra vô cùng gay gắt, buộc các nhà sản xuất, cung ứng phải làm thế nào đó sản xuất, chế tạo ra được những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, độc đáo nhất, nhiều tình năng với chi phí rẻ nhất cùng với thời lượng giao hàng ngắn nhất.
  Để làm được điều đó bên cạnh các yếu tố con người, nguyên vật liệu, môi trường công cụ, dụng cụ, máy móc và thiết bị đã, đang và sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh. Việc “thành hay bại”, “thịnh hay suy” của một công ty, một doanh nghiệp một phần nào đó phụ thuộc vào việc đổi mới công nghệ và duy trì các thiết bị hiện có ở trạng thái tốt nhất. Làm thế nào để các sản phẩm của doanh nghiệp luôn đạt chất lượng cao? Giao hàng đúng số lượng? Đảm bảo được thời gian giao hàng? Đáp ứng đươc các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng? . Đó là nhiều câu hỏi hóc búa đối với các nhà quản trị của các doanh nghiệp? Vì vậy bảo trì, bảo dưỡng các loại máy móc thiết bị cũng ngày càng được quan tâm và chú trọng nhiều hơn. Đề tài: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN BỘ PHẬN BẢO TRÌ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘ THU CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM” được người làm đề tài chọn và triển khai nhằm cụ thể hóa các kiến thức đã được học trên giảng đường và ứng dụng vào thực tế để nâng cao hiệu quả hoạt động của các máy móc thiết bị của bộ phận sản xuất bộ thu, đồng thời mang lại tính cạnh tranh của công ty Sonion thông qua các sản phẩm có chất lượng cao hơn, thời lượng giao hàng ngắn hơn, đúng đủ số lượng hơn.

  Mục tiêu của đề tài
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quản trị, quản trị sản xuất, quản trị dự án và các kiến thức chuyên môn về bảo trì.
  - Thông qua đánh giá thực trạng bảo trì của bộ phận sản xuất bộ thu công ty TNHH Sonion Việt Nam để chỉ ra những thành công, hạn chế, phân tích các nguyên nhân.
  - Đề xuất một số giải pháp, phướng hướng cho hệ thống bảo trì của bộ phận sản xuất bộ thu nói chung và của phòng bảo trì công ty TNHH Sonion Việt Nam nói riêng.
  Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp phân tích tổng hợp. Gồm các bước thu thập thông tin, kiểm tra tính xác thực và phân tích các thông tin thu thập được.
  - Phương pháp khảo sát hiện trường. Là phương pháp thu thập thông tin từ thực tế thông qua thời gian tham gia công tác bảo trì tại doanh nghiệp.
  Phạm vi nghiên cứu
  Do kiến thức hạn chế và thời gian nghiên cứu ngắn nên trong phạm vi đề tài này, em chỉ phân tích thực trạng bảo trì bộ phận sản xuất bộ thu công ty TNHH Sonion Việt Nam và so sách nó với các cơ sở lý thuyết đã được học và với các số liệu tham chiếu của công ty TNHH P&G Việt Nam, của công ty TNHH SHOWA GLOVES Việt Nam và của bộ phận bảo trì EMC cùng công ty. Từ đó em đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy và cải thiện một số ưu và nhược điểm.
  Các thông tin và bảng biểu phục vụ cho việc nghiên cứu và ứng dụng trong đề tài này được thu thập từ đầu năm 2010. Đó là các thông tin về sơ đồ tổ chức, kế hoạch sản xuất, báo cáo dừng máy có liên quan đến hoạt động bảo trì của phòng sản xuất bộ thu công ty TNHH Sonion Việt Nam.
  Kết cấu của khóa luận
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận còn có 3 chương như bên dưới:
  + Chương 1: Cơ sở lý luận.
  + Chương 2: Tổng quan về bộ phận bảo trì nhà máy sản xuất bộ thu, công ty TNHH Sonion Việt Nam và thực trạng hoạt động bảo trì tại nhà máy.
  + Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ phận bảo trì nhà máy sản xuất bộ thu công ty TNHH Sonion Việt Nam.


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ phận bảo trì nhà máy sản xuất bộ thu công ty tnhh sonion việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ phận bảo trì nhà máy sản xuất bộ thu công ty tnhh sonion việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status