Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đối với kênh phân phối bán lẻ của công ty dược sà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đối với kênh phân phối bán lẻ của công ty dược sà


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1
  B. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 2
  C. NỘI DUNG ĐỀ TÀI: 2
  CHƯƠNG I CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH. 3
  1.1. Khái niệm cạnh tranh. 3
  1.2. Vai trò và tầm quan trọng của cạnh tranh. 4
  1.2.1. Đối với nền kinh tế: 4
  1.2.2. Đối với doanh nghiệp: 5
  1.2.3. Đối với ngành: 6
  1.2.4. Đối với sản phẩm: 6
  1.3. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh. 6
  1.4. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp: 9
  1.5. Cạnh tranh trong kênh phân phối: 10
  1.6. Các công cụ cạnh tranh: 11
  1.6.1. Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm: 11
  1.6.2. Cạnh tranh bằng giá cả: 12
  1.6.3. Cạnh tranh bằng độ bao phủ: 14
  1.6.4. Cạnh tranh bằng chính sách Maketing: 14
  1.7. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh: 15
  1.7.1. Thị phần. 15
  1.7.2. Năng suất lao động: 16
  1.7.3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận: 16
  CHƯƠNG II GIỚI THIỆU CÔNG TY DƯỢC SÀI GÒN – SAPHARCO 18
  2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY : 18
  2.1.1. Lịch sử hình thành: 18
  2.1.2. Quá trình phát triển của Sapharco: 19
  2.2. Chức năng, nhiệm vụ và phạm vị hoạt động của Sapharco: 22
  2.2.1. Phạm vi hoạt động: 22
  2.2.2. Lĩnh vực hoạt động của Sapharco: 22
  2.2.3. Hệ thống phân phối: 23
  2.3. Cơ cấu bộ máy quản lý: 24
  2.4. Tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 25
  2.5. Chính sách phát triển và phương hướng hoạt động thời gian tới: 27
  2.5.1. Chính sách công ty: 27
  2.5.2. Các chiến lược đang thực hiện: 28
  CHƯƠNG III THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA KÊNH PHÂN PHỐI BÁN LẺ 29
  3.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI BÁN LẺ: 29
  3.1.1. Tình hình chung về hệ thống kênh phân phối bán lẻ Dược phẩm hiện nay: 29
  3.1.2. Tình hình chung về hệ thống kênh phân phối của Sapharco: 30
  3.1.3. Thực trạng hoạt động của kênh phân phối bán lẻ của Sapharco: 31
  3.1.3.1. Về doanh thu: 31
  3.1.3.2. Về độ bao phủ: 34
  3.1.3.3. Về chiến lược đang thực hiện: 35
  3.2. THỰC TRẠNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 37
  3.2.1. Công ty dược phẩm Trung Ương 2- Codupha: 37
  3.2.1.1. Khái quát về công ty: 37
  3.2.1.2. Thế mạnh của Codupha về kênh phân phối bán lẻ: 37
  3.2.2. Công ty Cp dược phẩm Phano: 38
  3.2.2.1. Khái quát về công ty: 38
  3.2.2.2. Thế mạnh của Phano về kênh phân phối bán lẻ: 39
  3.2.3. Công ty Cp Dược phẩm ECO: 40
  3.2.3.1. Khái quát về công ty: 40
  3.2.3.2. Thế mạnh của ECO về kênh phân phối bán lẻ: 41
  3.3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA KÊNH PHÂN PHỐI BÁN LẺ QUA CÁC CÔNG CỤ: 43
  3.3.1. Độ bao phủ: 43
  3.3.2. Chất lượng sản phẩm: 44
  3.3.3. Chính sách giá cả: 46
  3.3.4. Chính sách Marketing: 48
  3.4. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA KÊNH PHÂN PHỐI BÁN LẺ QUA CÁC CHỈ TIÊU: 50
  3.4.1. Thị phần: 50
  3.4.2. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận: 53
  3.5. NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA TỪ VIỆC PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA KÊNH PHÂN PHỐI BÁN LẺ: 55
  3.5.1. Những thành tựu đạt được: 55
  3.5.2. Những mặt còn tồn tại: 56
  3.5.2.1. Các khó khăn do chuẩn GPP gây ra: 56
  3.5.2.1.1. Tiêu chuẩn GPP chưa được phổ biến: 56
  3.5.2.1.2. Khó khăn về chi phí đầu tư ban đầu: 57
  3.5.2.1.3. Khó khăn về nhân lực: 57
  3.5.2.1.4. Khó khăn về hành vi người tiêu dùng: 58
  3.5.2.2. Các khó khăn do việc quản lý của các cơ quan Nhà nước: 58
  3.5.2.3. Khó khăn của Sapharco về nguồn lực: 59
  3.5.2.4. Khó khăn của Sapharco về phát triển hình ảnh thương hiệu: 60
  CHƯƠNG IV KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA KÊNH PHÂN PHỐI BÁN LẺ 61
  4.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BÁN LẺ DƯỢC PHẨM VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ CỦA CTY SAPHARCO NÓI RIÊNG: 61
  4.1.1. Tình hình phát triển ngành Dược cả nước: 61
  4.1.2. Xu hướng phát triển ngành bán lẻ dược phẩm Việt Nam: 62
  4.1.3. Xu hướng phát triển về ngành bán lẻ dược phẩm của Sapharco: 63
  4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH ĐỐI VỚI KÊNH PHÂN PHỐI BÁN LẺ CỦA SAPHARCO: 64
  4.2.1. Giải pháp 1: Tập trung nguồn lực. 65
  4.2.2. Giải pháp 2: Phát triển hình ảnh thương hiệu. 66
  4.2.3. Giải pháp 3: Giải pháp về công nghệ. 67
  4.2.3.1. Công nghệ thẻ Mifare. 67
  4.2.3.2. Công nghệ truyền thông hợp nhất: 69
  4.2.4. Giải pháp 4: Quản lý khâu phân phối, cắt giảm chi phí. 71
  4.2.5. Giải pháp 5: Đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 72
  4.2.6. Giải pháp 6: Mở ra một hướng đi mới cho Thực phẩm chức năng. 75
  4.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC: 76
  KẾT LUẬN 79
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

  LỜI MỞ ĐẦU
  A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Bất cứ một công ty nào muốn phát triển một cách bền vững đều phải luôn có một chiến lược kinh doanh vững vàng. Thông thường các công ty thường quên đi chiến lược kinh doanh vì họ mãi bận rộn với công việc hiện tại. Tuy nhiên, nếu không có một chiến lược, một hướng đi cụ thể thì người chủ doanh nghiệp sẽ không thể lèo lái con thuyền của mình đi đúng hướng.
  Những năm gần đây, đất nước đang ngày càng đổi mới, khuyến khích mở cửa đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ nước ngoài, đồng thời cũng sẽ vấp phải nhiều sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Trong điều kiện thị trường có nhiều biến động, bỏ qua các yếu tố ngẫu nhiên thì vấn đề quyết định đến thành công của doanh nghiệp là lựa chọn một hướng đi đúng, xác định được một chiến lược kinh doanh cho hợp lý và kịp thời. Sự cạnh tranh ngày càng tăng cao không chỉ đem lại nhiều thách thức mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp khẳng định vị thế của mình trên thế giới.
  Từ khi thành lập đến nay, công ty Dược Sài Gòn – Sapharco đã và đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực phân phối dược phẩm, mục đích của công ty là trở thành một nhà phân phối dược phẩm chuyên nghiệp. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh luôn thay đổi, các đối thủ cạnh tranh ngày một linh hoạt và lớn mạnh hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm hiện nay. Do vậy, Sapharco càng phải tích cực đưa ra những chiến lược mới của mình nhằm phát huy những thế mạnh vốn có, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.
  Qua quá trình thực tập ở công ty Dược Sài Gòn – Sapharco, trên cở sở hệ thống lý thuyết đã được trang bị trên ghế nhà trường, và căn cứ vào thực tế của công ty, em đã chọn đề tài:
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỐI VỚI KÊNH PHÂN PHỐI BÁN LẺ CỦA CÔNG TY DƯỢC SÀI GÒN – SAPHARCO”
  làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
  Mục đích của việc nghiên cứu đề tài lần này là vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế nhằm góp phần đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh về kênh phân phối bán lẻ của Sapharco. Tuy nhiên, kiến thức trên giảng đường và thực tế là hoàn toàn khác nhau. Do đó, đề tài chỉ mang tính xây dựng và củng cố thêm để chiến lược phát triển kênh phân phối bán lẻ của Sapharco càng thêm hiệu quả.

  B. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:


  Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính.
  Thu thập số liệu do các phòng ban cung cấp.
  Tìm kiếm thông tin và số liệu liên quan trên internet, và các trang báo điện tử
  Tiến hành dựng biểu đồ dựa vào các thông tin thu thập.
  Sử dụng phương pháp phân tích thống kê.

  C. NỘI DUNG ĐỀ TÀI:


  Phần I: Cở sở lý luận về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
  Phần II: Giới thiệu công ty Dược Sài Gòn – Sapharco.
  Phần III: Thực trạng cạnh tranh của kênh phân phối bán lẻ.
  Phần IV: Kiến nghị và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của kênh phân phối bán lẻ.


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đối với kênh phân phối bán lẻ của công ty dược sà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đối với kênh phân phối bán lẻ của công ty dược sà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status