Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2007 khách sạn Hội An Pacific

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2007 khách sạn Hội An Pacific


  MỤC LỤC

  C# Ạ BĐ LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lí do chọn đề tài

  2. Mục đích và giới hạn nghiên cứu của đề tài

  2.1 Mục đích nghiên cứu

  2.2 Giới hạn nghiên cứu

  3. Phương pháp nghiên cứu

  CHƯƠNG 1:Cơ SỞ LÍ LUẬN Trang

  1. Khách sạn 1

  1.1 Khái niệm khách sạn 1

  1.2 Kinh doanh khách sạn 1

  1.2.1 Kinh doanh khách sạn .1

  1.2.2 Kinh doanh lưu trú .2

  1.2.3 Kinh doanh ăn uống 2

  1.3 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn .2

  1.4 Y nghĩa của kinh doanh khách sạn 4

  1.4.1 Y nghĩa kinh tế 4

  1.4.2 Y nghĩa xã hội .4

  2. Tổng quan về kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 4

  2Ỗ1 Khái niệm chung .4

  2.2 Vai trò của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp .5

  2.2.1 Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung 5

  2.2.2 Trong nền kinh tế thị trường 6

  2.3 Hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp 7

  2.3.1 Theo góc độ thời gian .7

  2.3.2 Đứng trên góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ kế hoạch .8

  3. Quy trình kế hoạch hóa doanh nghiệp và các bước soạn lập kế hoạch .8

  3.1 Quy trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 8

  3.2 Các bước soạn lập kế hoạch .11

  4. Những nhân tô" chủ yếu ảnh hưởng đến việc xây dựng giá .15

  4.1 Nhân tô" bên trong .15

  4.2 Nhân tố bên ngoài .15

  4.3 Các yếu tô" quyết định giá 15

  5. Dự báo .15

  5.1 Dự báo giá bình quân khách sạn .15

  5.2 Tỷ lệ % công suất phòng 15

  CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THựC TRẠNG KINH DOANH KHÁCH SẠN HỘI AN PACIFIC

  1. Tiềm năng phát triển du lịch Quảng Nam - Hội An .16

  1.1 Triển vọng ngành du lịch Việt Nam 16

  1.2 Quảng Nam với tiềm năng phát triển kinh tế du lịch .17

  1.3 Tiềm năng phát triển du lịch Hội An 19

  1.3.1 Sơ nét về lịch sử phát triển Hội An 19

  1.3.2 Điều kiện xã hội .21

  1.3.3 Điều kiện địa lí và tiềm năng du lịch Hội An .21

  2. Giổi thiệu hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thái Bình Dương 23

  2.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của khách sạn Hội An Pacific

  2.1.1 Lịch sử hình thành .23

  2.1ử2 Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu .25

  a.VỊ trí của khách sạn 25

  b. Hình thức hoạt động .v-26

  c. Nội dung hoạt động và ngành nghề kinh doanh .^6

  d. Cơ sở vật chất 27

  2Ỗ2 Tổ chức bộ máy quản lí nhân sự của khách sạn Hội An Pacific 31

  2.2ẵl Tổ chức bộ máy quản lí 31

  2Ỗ2.2 Tổ chức nhân sự 36

  CHƯƠNG 3 : XÂY DựNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2007 KHÁCH SẠN HỘI AN PACIFIC PHẦN A: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN HỘI AN PACIFIC (2005 - 9/2006)

  1. Đánh giá tình hình chung của đơn vị .40

  1.1 Thuận lợi 40

  1.2 Khó khăn 41

  2. Đánh giá các hoạt động s & M 2005 - 9/2006 41

  2.1 Tình hình thực hiện .41

  2.1.1 Tình hình kinh doanh sản phẩm phòng 41

  a. Thị trường khách thương nhân .41

  b. Thị trường khách du lịch .42

  c. Thị trường khách internet .42

  2.1.2 Tình hình quảng cáo và tiếp thị sản phẩm phòng 42

  a. Công tác trực tiếp thăm hỏi và bán phòng (Sales call) 42

  b. Công tác điện thoại thăm hỏi (Telephone call) 43

  c. Công tác gửi thư thăm hỏi (Sales letter) 43

  d. Công tác khảo sát thị trường 44

  e. Các hoạt động khác .44

  2.1Ỗ3 Tình hình kinh doanh và tiếp thị dịch vụ ăn uống .45

  a. Tình hình kinh doanh ăn uống 45

  b. Tình hình quảng cáo tiếp thị 46

  2.2 Những yếu tô" ảnh hưởng và những khó khăn thuận lợi .46

  2ử2.1 Yếu tố khách quan thuận lợi 46

  2.2.2 Yếu tô" chủ quan 47

  a. Thuận lợi .47

  b. Khó khăn .47

  2.2.3 Những biện pháp cải thiện .48

  3. Đánh giá hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ trong khách sạn .ẵ50

  3.1 Kinh doanh lưu trú 51

  3.2 Kinh doanh ăn uống 53

  3.3 Kinh doanh dịch vụ bổ sung 54

  3.4 Kinh doanh lữ hành .55

  PHẦN B: XÂY DƯNG kế hoạch kinh doanh năm 2007 KHÁCH SẠN HỘI AN PACIFIC

  1. Nhận định chung về tình hình khách năm 2007 .56

  2. Dự kiến cơ cấu thị trường khách về quốc tịch của khách sạn Hội An Pacific năm 2007 60

  3. Phân tích SWOT của khách sạn .63

  4. Phân tích sản phâ?m và hưđng phát triển năm 2007 .70

  4.1 Phân tích hoạt động kinh doanh phòng .70

  4.1.1 Sản phẩm phòng 70

  a. Mặt mạnh .70

  b. Mặt yếu 70

  c. Kết luận 71

  4.1.2 Công tác kinh doanh phòng 72

  a. Mặt mạnh .72

  b. Mặt yếu 72

  4.1.3 Kế hoạch năm 2007 72

  a. Chỉ tiêu 72

  b. Biện pháp thực hiện .75

  4.2 Phân tích hoạt động kinh doanh ăn uống 77

  4.2.1 Chất lượng sản phẩm 77

  a. Mặt mạnh .77

  b. Mặt yếu 77

  4.2.2 Phục vụ khách hàng 77

  a. Mặt mạnh .77

  b. Mặt yếu 78

  4.2.3 Sức sản xuất, năng suất .78

  a. Mặt mạnh .78

  b. Mặt yếu 78

  5. Chương trình sự kiện hoạt động cho từng quý trong năm 2007 79

  6. Dự trù các khoản chi phí quảng cáo tiếp thị năm 2007 87
  PHẦN KẾT LUẬN


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài

  Trong nền kinh tế thế giới, ngành du lịch luôn giữ một vị trí khá quan trọng, thậm chí ở một số quốc gia đó là ngành kinh tế chủ yếu trong nền kinh tế quốc dân, bởi lẽ du lịch đang là nhu cầu thiết yếu và là thói quen tiêu dùng của con người trong xã hội phát triển. Đã từ lâu người ta quan niệm rằng, du lịch chính là ngành công nghiệp không khói, là ngành xuất khẩu tại chỗ và là “Con gà đẻ trứng vàng”, .dựa vào khả năng đạt hiệu quả kinh tế cao trong kinh doanh của ngành.

  ơ Việt Nam, ngành du lịch bắt đầu hoạt động theo đúng chức năng và có hiệu quả phải kể từ sau khi đổi mới nền kinh tế. Đặc biệt chính sách mở cửa của nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch phát triển. Khách du lịch đến Việt Nam ngày càng nhiều và tăng đáng kể hàng năm, bao gồm nhiều quốc tịch khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, có đặc điểm tiêu dùng khác nhau. Sự gia tăng về lượng khách đồng thời kéo theo sự ra đời của hàng loạt khách sạn hoạt động phục vụ mọi đối tượng khách du lịch nhằm mục đích sinh lời.

  Đôì với một khách sạn thì việc thu hút lượng khách du lịch cũng như kéo theo lượng khách tiềm năng về lưu trú tại khách sạn là điều không phải dễ và điều này trở nên đặc biệt khó khăn hơn khi hiện nay ngành du lịch nước nhà đang phát triển một cách chóng mặt, hệ thống resort, khách sạn, nhà hàng đang được xây dựng khổng lồ thì việc cạnh tranh là vấn đề khá khốc liệt. Vì thế mỗi doanh nghiệp khách sạn muôn tồn tại và phát triển, phải tìm mọi cách để kinh doanh có hiệu quả, mang lại lợi nhuận không chỉ cho doanh nghiệp mình mà còn tạo nên sự phát triển chung cho toàn bộ nền kinh tế.

  Xuất phát từ những vấn đề trên cùng với việc được tìm hiểu thực tế ở công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thái Bình Dương cũng như sự hướng dẫn tận tình của thầy: ThS. Đặng Thanh Vũ và sự giúp đỡ của các cô chú trong khách sạn Hội An Pacific, đã giúp em thấy được tầm quan trọng của việc phải thiết lập một bản kế hoạch kinh doanh nhằm định hướng cho khách sạn đi theo đúng quỹ đạo của sự phát triển và đề ra những chiến lược kinh doanh đúng đắn. Do đó đề tài “XÂY DựNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2007 CỦA KHÁCH SẠN HỘI AN PACIFIC ” là đề tài mà em chọn và tâm đắc nhất để thực hiện luận văn tốt nghiệp của mình.
  Do điều kiện thời gian hạn hẹp, kiến thức còn hạn chế và việc vận dụng từ lí thuyết đến thực tế vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn nên việc thực hiện đề tài này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Yì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng và sự chỉ bảo thêm của quý thầy cô trong khoa Quản Trị Du Lịch, các cô chú trong khách sạn để em có thể thực hiện tốt bài luận văn này và có thêm những kinh nghiệm bổ ích trước khi bước vào thực tiễn.

  2. Mục đích và giới hạn nghiên cứu của đề tài

  2.1 Mục đích nghiên cứu

  Hiện nay ngành du lịch đang phát triển mạnh mẽ kéo theo là sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các khách sạn, nhà hàng khác nhau. Vì vậy việc bước đầu tìm hiểu, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, phân tích về thị trường và đề ra các kế hoạch chi tiêu cụ thể của khách sạn Hội An Pacific. Chỉ ra cho khách sạn có vị trí như thế nào, đã ở đâu và hiện đang ở đâu trong tâm điểm của thị trường cũng như chỉ ra những mặt hạn chế cần phải khắc phục, những mặt tích cực cần phải phát huy từ đó đưa ra những giải pháp, các chương trình hành động cụ thể để đưa khách sạn ngày càng đi lên, phát triển bền vững.

  2.2 Giới hạn nghiên cứu

  Đề tài này tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch kinh doanh của khách sạn Hội An Pacific trong năm 2007 từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển cho khách sạn. Sô" liệu thông tin lấy từ năm 2004 đến nay.

  3. Phương pháp nghiên cứu

  3.1 Phương pháp thu thập và sử lý tư liệu: Tham khảo các tài liệu có liên quan như sách báo, tạp chí du lịch, các bài giảng, các tài liệu chuyên ngành và trên internet .

  3.2 Phương pháp khảo sát thực địa: Đi thực tập tại khách sạn Hội An Pacific.

  3.3 Phương pháp phân tích tểng hỢp.ể Trên cơ sở thông tin thu thập được, tiến hành phân tích một cách có hệ thống để hoàn thành đề tài.
  3.4 Phương pháp biểu đồ


  Xem Thêm: Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2007 khách sạn Hội An Pacific
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2007 khách sạn Hội An Pacific sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status