Tầm quan trọng của nguyên tắc bảo đảm sự cung cấp thông tin ở doanh nghiệp

Ngày nay việc thành công trong một công ty doanh nghiệp kinh doanh phụ thuộc vào yếu tố, điều kiện nhưng trong thời gian hiện nay thông tin có vị trí quan trọng hàng đầu. Trong bất kỳ hoạt động của các cơ qua, tổ chức cần thiết, nó tạo tiền đề cho sự thành công của doanh nghiệp . Tuỳ theo nhu cầu, nhiệm vụ mà mỗi doanh nghiệp chọn cho mình những nội dung cụ thể về việc tổ chức thu thập và xử lý thông tin.

Trong những thập kỷ gần đây, thông tin được xem như là người cố vấn sáng suốt và trung thực, đáng tin cậy thực sự cần thiết của mỗi nhà lãnh đạo trong hoạt động quản lý vàđiều hành hoạt động của doanh nghiệp. Sự phát triển của các xa lộ thông tin liên lạc đã thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia, các vùng và làm cho mọi người có hiểu biết nhanh, đầy đủ hơn về vấn đề mình quan tâm. V.I.Lênin đã khẳng định: "Không có thông tin thì không có thắng lợi trong bất cứ lĩnh vực nào, cả khoa học, kỹ thuật và sản xuất". Song không phải thông tin nào cũng có giá trị cho công tác quản trị. Số lượng thông tin là vô cùng, trong khi đó khả năng thu thập, phân tích, xử lý, lưu trữ là hữu hạn. Bởi vậy, quyết định nguyên tắc lựa chọn thông tin là hết sức quan trọng. Nhận biết được tầm quan trọng đó em xin chọn đề tài tiểu luận của mình là: "Tầm quan trọng của nguyên tắc bảo đảm sự cung cấp thông tin qua lại đầy đủ và kịp thời, trung thực và cóđộ tin cậy cao, thực trạng vận dụng ở doanh nghiệp"


Xem Thêm: Tầm quan trọng của nguyên tắc bảo đảm sự cung cấp thông tin ở doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tầm quan trọng của nguyên tắc bảo đảm sự cung cấp thông tin ở doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.