Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 200

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 200


  Lời mở đầu


  Hội nhập, khu vực hoá và toàn cầu hoá đang là xu thế trung của thế giới. Bất cứ một quốc gia nào cũng không nằm ngoài xu thế nếu quốc gia đó muốn tồn tại và phát triển. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó.
  Trước xu thế hội nhập của thế giới, trong khi Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Thì Việt Nam cần phải chủ động hội nhập, mở rộng quan hệ thương mại với các nước và các tổ chức trong khu vực và trên thế giới để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế đưa Việt Nam đến năm 2020 căn bản trở thành một nước công nghiệp.
  Liên minh Châu Âu là một liên minh có nền kinh tế phát triển, có vị thế quan trọng trong thương mại quốc tế, và là nơi sản xuất công nghệ nguồn. Việc lập quan hệ và mở rộng quan hệ thương mại với EU là một quyết định đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với định hướng phát triển bởi mở rộng quan hệ thương mại với EU thì Việt Nam sẽ mở rộng được thị trường xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực như dệt may, dầy dép, thuỷ sản . và một số mặt hàng có lợi thế về lao động và tài nguyên. Đồng thời mở rộng quan hệ với EU Việt Nam sẽ được bù đắp và bổ sung về công nghệ nguồn, kinh nghiệm .
  Chính vì những lý do trên cộng với sự gợi mở của TS. Phạm Duy Liên và sự góp ý chân thành của tập thể giáo viên trong Khoa kinh tế Ngoại Thương. Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp sản xuất hàng xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ tổng hợp – Công ty xây dựng Bộ giao thông vận tải. Em chọn đề tài: “ Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2001 - 2010”. Kết cấu bài viết của em bao gồm

  A . Lời mở đầu
  B. Nội dung
  Chương I. Tính tất yếu khách quan thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang thị trường EU
  Chương II. Thực trạng xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang thị trường EU trong thời gian qua
  Chương III. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU giai đoạn 2001 - 2010.
  C. Kết luận
  D. Tài liệu tham khảo


  Mục lục


  Lời mở đầu 1
  CHƯƠNG I: TíNH TấT YếU KHáCH QUAN THúC ĐẩY XUấT KHẩU HàNG HOá SANG THị TRƯờng eu 2
  I. Thị trường thống nhất eu 2
  1. Liên minh Châu Âu EU 2
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển : 2
  1.2. Thị trường thống nhất Châu Âu : 4
  1.2.1 . Liên minh thuế quan và thị trường chung. 4
  1.1.2. Thị trường thống nhất và sự hình thành liên minh kinh tế và tiền tệ. 6
  2. Vị thế của EU trên thế giới. 8
  2.1 Liên minh Châu Âu trong thương mại toàn cầu. 8
  2.2 Liên minh Châu Âu trong quan hệ giữa 3 trung tâm kinh tế thế giới 11
  2.3 Liên minh Châu Âu và thị trường Châu á 13
  3. Đặc điểm của thị trường EU 14
  3.1 Đặc điểm về thị hiếu người tiêu dùng 14
  3.2 Đặc điểm về hệ thống phân phối 14
  3.3 Đặc điểm về các chính sách thương mại 15
  3.3.1 Chính sách thương mại nội khối 15
  3.3.2 Chính sách ngoại thương 15
  II. Nền tảng quan hệ thương mại Việt Nam. 15
  1. Khuôn khổ pháp lý cho quan hệ thương mại Việt Nam-EU. 16
  1.1. Hiệp định về dệt-may. 16
  1.2. Hiệp định khung . 17
  2.Việt Nam. 19
  3. Liên minh châu âu EU 20
  4.Đặc điểm quan hệ thương mại Việt Nam –EU 21
  III.Vai trò của xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang thị trường EU. 23
  1. Vai trò của hoạt động xuất khẩu. 23
  1.1. Tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu. 23
  1.2 Tác động đến quấ trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nền sản xuất trong nước. 23
  1.3 Góp phần giải quyết lao động, việc làm. 23
  1.4. Là nền tảng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại . 23
  1.5 Đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước . 23
  2. Vai trò của việc xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU. 24
  cHƯƠNH II:THựC TRạNG XUấT KHẩU HàNG HOá VIệT NAM SANG THị TRƯờng EU trong thời gian qua 27
  I. kết quả hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang liên minh châu âu (eu) thời gian qua 27
  1. Trước năm 1990 27
  2. Sau năm 1990 28
  3. Các Hiệp định thúc đẩy xuất khẩu Việt Nam – EU. 31
  II. Tình hìnhXuất khẩu của Việt Nam sang EU 32
  1. Tình hình chung. 32
  2. Cơ cấu bạn hàng 34
  2.1. Bạn hàng Đức. 36
  2.2. Bạn hàng Anh 37
  2.3. Bạn hàng Hà Lan. 37
  2.4.Bạn hàng Pháp 39
  3. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. 40
  3.1. Hàng giầy,dép 41
  3.2. Hàng dệt may. 42
  3.3. Hàng thủy sản 43
  3.4. Sản phẩm gỗ gia dụng 45
  3.5. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 45
  III. Đánh giá tổng quát thực trạng hoạt động xuất khẩu Việt Nam – EU thời gian qua 47
  1. Quy mô thương mại 48
  2. Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam 50


  3. Quan hệ giữa các đối tác 52
  4.Hình thức xuất khẩu 52
  IV. Thuận lợi và khó khăn, thách thức của hoạt động xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU trong thời gian tới. 53
  1. Thuận lợi 53
  2. Những khó khăn thách thức xuất khẩu sang EU 56
  2.1. Nhóm khó khăn liên quan tới Việt Nam 56
  1.2. Nhóm khó khăn liên quan đến EU 59
  Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá VIệt nam sang thị trường liên minh châu âu giai đoạn 2001 - 2010 62
  I. Định hướng phát triển thương mại Việt Nam – liên minh châu âu trong giai đoạn mới 62
  1. Định hướng phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 62
  1.1. Xuất khẩu. 62
  1.2. Nhập khẩu. 63
  1.3. Thị trường xuất nhập khẩu. 63
  1.4 Cơ cấu mặt hàng. 65
  2. Định hướng quan hệ thương mại Việt Nam EU 65
  2.1. Triển vọng xuất khẩu hàng hoá sang EU giai đoạn 2000 - 2004 66
  2.2 Triển vọng xuất khẩu hàng hoá sang EU giai đoạn 2005 - 2010 67
  3. Định hướng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU giai đoạn 2001 -2010 68
  3.1. Định hướng thị trường xuất khẩu: 68
  3.2. Định hướng cơ cấu mặt hàng: 68
  III. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hoá củaViệt Nam – EU 69
  1. Nhóm các giải pháp vĩ mô 69
  1.1. Nâng cao vai trò của cơ quan quản lý 69
  1.2. Tăng cường hoạt động tài trợ xuất khẩu vào EU 71
  1.3 Kêu gọi hỗ trợ tài chính từ các nước thành viên EU 71
  1.4. Hợp tác với EU chống gian lận thương mại, giữ uy tín hàng hoá Việt Nam 72
  1.5. Đấu thầu hạn ngạch, tiến tới bán hạn ngạch 72
  1.6. Xác định “cầu nối” với EU 72
  1.7. Nâng cao vai trò của Nhà nước để san bằng khoảng cách chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu 73
  1.8 Hoàn thiện chính sách thương mại theo hướng phù hợp với xu thế thương mại quốc tế 73
  2. Nhóm giải pháp vi mô 74
  2.1. Đầu tư cho công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hoá 74
  2.2. Đảm bảo thực hiện các điều khoản hợp đồng 75
  2.3 Tạo lập quan hệ với các kênh phân phối chủ đạo của EU 75
  2.4. Nghiên cứu kỹ thị trường 75
  2.5. Tận dụng thông tin từ nhiều phía 76
  2.6. Khuyếch trương sản phẩm tại các hội chợ thương mại ở châu Âu 76
  2.8. Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 78
  3. Nhóm giải pháp liên quan đến đồng EURO 79
  3.1. Nhanh chóng chấp nhận sử dụng EURO trong thanh toán quốc tế 79
  3.2. Thiết lập nền móng EURO trong ngoại thương Việt Nam với EU 80
  3.3. Điều chỉnh luật và các nghị định về quản lý ngoại hối nhằm cho phép sử dụng EURO trong các giao dịch quốc tế 80
  3.4. Xem xét thành phần dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước 80
  3.5. Xem xét việc lập tỷ giá chuẩn cho rổ tiền tệ và điều chỉnh tỷ giá VND/EUR linh hoạt, căn cứ vào nhiều ngoại tệ 81
  Kết luận 82
  Tài liệu tham khảo 84


  Xem Thêm: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 200
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 200 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status