Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại công ty tnhh đt& xd nhà tốt

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nào đều mong muốn duy nhất đó là đem lại lợi nhuận về cho đơn vị mình. Một trong các hoạt động của doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng là hoạt động tài chính. Sự vận dụng linh hoạt và sử dụng sáng tạo các nguồn vốn khác nhau kết hợp với việc tổ chức, sử dụng vốn tiết kiệm có tác dụng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng đến tình hình tài chính, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác dụng thúc đẩy hay kìm hãm tài chính có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Trên cơ sở những nguyên tắc tài chính của doanh nghiệp và tùy vào từng chỉ tiêu tài chính cụ thể mà vận dụng phương pháp phân tích theo chiều ngang hay chiều dọc nhằm làm nổi bật vấn đề cần xem xét, thực hiện tốt công tác tài chính sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn.
Mặt khác phân tích là quá trình xử lý những thông tin nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong một năm hay trong một thời kỳ nhất định nào đó. Qua đó giúp doanh nghiệp tìm hiểu được nguyên nhân và đưa ra giải pháp phát huy những mặt mạnh và đưa ra những giải pháp để khắc phục các mặt yếu kém. Nhận thức được tầm quan trọng từ yêu cầu thực tiễn trên, với mong muốn củng cố và tận dụng kiến thức truyền đạt được từ nhà trường vào thực tiễn nên em quyết định chọn đề tài: “ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH ĐT & Xây Dựng Nhà Tốt để làm bài báo cáo tốt nghiệp.
2. Mục tiêu của đề tài
Phác họa tình hình tài chính của công ty phân tích các chỉ số về tình hình thanh toán, cơ cấu tài sản, chỉ số doanh lợi của công ty, từ đó đưa ra nhận xét và biện pháp để phát huy những chỉ số tốt, và khắc phục những chỉ số xấu.
3. Phạm vi nghiên cứu
Bảng cân đối kế toán qua các năm, bảng kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp qua 3 năm của công ty.
4. Phương pháp thực hiện
Trong quá trình thực tập và làm đề tài sẽ áp dụng các phương pháp đã học sau:
ã Tổng hợp số liệu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty
ã Phân tích, đánh giá các chỉ số tài chính
ã Trong quá trình phân tích, đánh giá có sử dụng phương pháp so sánh, thống kê, tổng hợp, và phương pháp chuyên gia.
5. Bố cục của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được phân bổ thành 3 chương cụ thể như sau:
Chương1: Cơ sở lý luận và giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH ĐT& XD NHÀ TỐT
Chương 2: Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH ĐT& XD NHÀ TỐT
Chương 3: Một số nhận xét, kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH ĐT& XD NHÀ TỐTXem Thêm: Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại công ty tnhh đt& xd nhà tốt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại công ty tnhh đt& xd nhà tốt sẽ giúp ích cho bạn.