Những giải pháp để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần tràng an
Nền kinh tế ngày càng phát triển, xu hướng hội nhập càng trở thành hiện thực thì tính chất thay đổi của cầu càng phức tạp hơn. Một doanh nghiệp muốn kinh doanh trên thị trường thì phải nắm bắt được tâm lý của khách hàng và đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Do tính chất các doanh nghiệp tham gia vào thị trường tăng lên, do vậy khách hàng càng có nhiều quyền lựa chọn, yêu cầu của khách hàng ngày một cao hơn và đa dạng hơn. Một công ty sản xuất trên thị trường thì phải nghiên cứu xem nên đáp ứng cho khách hàng những loại sản phẩm nào với số lượng tiêu thụ là bao nhiêu. Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất là một chức năng khởi đầu của quá trình sản xuất sản phẩm. Kế hoạch sản xuất dự tính trước những thay đổi của môi trường để doanh nghiệp hoạch một chương trình sản xuất trong một thời gian cụ thể trong tương lai gần. như vậy, xây dựng kế hoạch là xác định hướng đi cho doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp thích ứng được với những biến động do môi trường tạo ra.
Công ty cổ phần Tràng An cũng là một doanh nghiệp khá lâu trên thị trường Việt nam. Đây là một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo đang phải chịu sức ép rất lớn từ các đối thủ cạnh tranh trong nước và quốc tế. Vì vậy công tác kế hoạch hóa sản phẩm để tạo tạo ra sản phẩm cạnh tranh với thị trường luôn là yêu cầu hàng đầu để công ty. Dự tính được nhu cầu tương lai của khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành được các mục tiêu sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.
Kết cấu đề tài:
Chương I. Tổng quan về công ty
Chương II. Thực trạng về xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình sản xuất sản phẩm
Chương III. những giải pháp để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần Tràng An


Xem Thêm: Những giải pháp để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần tràng an
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần tràng an sẽ giúp ích cho bạn.