Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Các doanh nghiệp hiện nay hoạt động trong điều kiện nền kinh tế mở với xu thế quốc tế hóa ngày càng cao và sự cạnh tranh kinh doanh trên thị trường ngày càng mạnh mẽ. Do vậy nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, nhất là nhu cầu về vốn dài hạn của các doanh nghiệp cho sự đầu tư phát triển ngày càng lớn. Vốn là yếu tố quan trọng để tiến hành sản xuất kinh doanh đồng thời nó cũng là tiền đề để doanh nghiệp tồn tại, phát triển và đứng vững trong cơ chế thị trường. Vì vậy vấn đề quản trị và sử dụng vốn nói chung hay VLĐ nói riêng của các nhà quản trị doanh nghiệp là yếu tố chiến lược quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ liên quan tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chính vì lý do đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, hay nói cách khác là việc không ngừng tối đa hóa lợi nhuận trên một số vốn nhất định không còn là vấn đề mới mẻ nhưng lại luôn là vấn đề hết sức quan trọng đặt ra cho các doanh nghiệp.

Xem Thêm: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 sẽ giúp ích cho bạn.