Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tài chính tại Công ty TNHH XD Sông Thao

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp không ngừng canh tranh vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp mình. Mỗi doanh nghiệp có mục tiêu phát triển riêng, có thể là mục tiêu vì lợi nhuận, doanh thu hoặc cũng có thể là mục tiêu phát triển thị trường hoặc phát triển và giữ vững thương hiệu, . Để thực hiện mục tiêu của mình các doanh nghiệp phải không ngừng phát huy những tiềm lực sẵn có trong doanh nghiệp mình, như tiềm năng về nhân sự, tài chính, khoa học công nghệ, Trong đó tiềm năng về tài chính là một nhân tố đặc biệt quan trọng giúp công ty có thể phát triển vững mạnh. Hoạt động tài chính có ảnh hưởng qua lại với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì, thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và những điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Qua đó các nhà quản trị tài chính có thể xác định nguyên nhân gây ra và những giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình trong thời gian tới.
Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH XD Sông Thao, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua phân tích tài chính Công ty trong vài năm gần đây nhằm mục đích tự nâng cao hiểu biết của mình về vấn đề tài chính doanh nghiệp nói chung, về phân tích tài chính nói riêng. Vì vậy, em chọn đề tài “Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tài chính tại Công ty TNHH XD Sông Thao” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Chuyên đề của em được chia làm 3 chương:
CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính.
CHUƠNG II: Thực trạng tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH XD Sông Thao.
CHƯƠNG III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao khả năng nguồn tài chính.
Xem Thêm: Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tài chính tại Công ty TNHH XD Sông Thao
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tài chính tại Công ty TNHH XD Sông Thao sẽ giúp ích cho bạn.