Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Tam Kim

Qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và nâng cao cùng với sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO. Vì vậy, dù hoạt động trong bất kỳ hình thức nào, mọi doanh nghiệp đều phải quan tâm đến hiệu quả kinh tế. Ngành thương mại cũng là một trong những ngành kinh tế chủ lực của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, trong đó các đơn vị kinh doanh thương mại đã thực sự trở thành kênh phân phối quan trọng nối liền sản xuất và tiêu dùng. Đối với các doanh nghiệp thương mại, nhất là các doanh nghiệp quốc doanh, việc đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh, làm chủ giá cả và thị trường vốn là nhiệm vụ và mục tiêu hàng đầu. Chính vì vậy, muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp thương mại phải thực hiện tốt công tác tiêu thụ hàng hoá.
Xuất phỏt từ nhu cầu thực tế đú, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Tam Kim ” để nghiên cứu và thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Chuyên đề tốt nghiệp gồm ba phần như sau:
Chương I: Lý luận chung về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại.
Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thiết bị điện Tam Kim.
Chương III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP thiết bị điện Tam Kim.
Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị điệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị điệ sẽ giúp ích cho bạn.