Một số giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận tài công ty xây dựng số 8 Thăng Long

. Mục tiêu của đề tài
Qua việc chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận tại Công ty xây dựng số 8 Thăng Long” giúp em có thể đưa ra được mục tiêu nghiên cứu: Qua việca phân tích về lợi nhuận cũng như việc gia tăng lợi nhuận của daonh nghiệp sẽ giúp Công ty đánh giá được về tình hình hoạt động SXKD của mình đồng thời cũng đưa ra được các chỉ tiêu về tổng lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận (TSLN) cũng như các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty để từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra những biện pháp khắc phục. Việc nghiên cứu đề tài sẽ giúp Công ty phần nào đưa ra những giải pháp và chiến lược để thúc đẩy quá trình gia tăng lợi nhuận, TSLN tại Công ty mình.
3. Đối tượng và phạm vi của đề tài
Trong quá trình thực hiện đề tài, vì thời gian có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định vì thế đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài này chưa được rộng nên đối tượng và phạm vi nghiên cứu chủ yếu em chỉ tập trung nghiên cứu về tình hình hoạt động SXKD của Công ty từ năm 2008– 2010 cũng như giải pháp và chiến lược thúc đẩy quá trình gia tăng lợi nhuận, TSLN của Công ty trong các năm sau đó.
Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận tài công ty xây dựng số 8 Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận tài công ty xây dựng số 8 Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.