Quản lý vốn của doanh nghiệp

Vốn sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn, quản lý đồng vốn sao cho có hiệu quả, nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài chính, tín dụng và chấp hành đúng pháp luật nhà nước.
Sự phát triển kinh tế kinh doanh với quy mô ngày càng lớn của các doanh nghiệp đòi hỏi phải có một lượng vốn ngày càng nhiều. Mặt khác ngày nay sự tiến bộ của khoa học công nghệ với tốc độ cao và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mở với xu thế quốc tế hoá ngày càng mở rộng, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt thì nhu cầu vốn dài hạn của doanh nghiệp cho sự đầu tư phát triển ngày càng lớn. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải huy động cao độ nguồn vốn bên trong cũng như bên ngoài và phải sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả cao nhất.
Chính vì thế quản lý vốn là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính quản lý và điều hành kiểm soát các hoạt động về tình hình sử dụng nguồn vốn và phát triển biết phân bổ nguồn vốn sao cho hợp lý tránh tình trạng dư thừa, lãng phí, thất thu về nguồn vốn làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của công tác quản lý vốn trong hoạt động kinh doanh. Em chọn Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT làm nơi thực tập và mạnh dạn đi sâu nghiên cứu tổng hợp quy trình sử dụng quản lý vốn và quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Phạm Thị Lụa và sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán của doanh nghiệp em đã làm đề tài về : "Quản lý vốn của doanh nghiệp" do trình độ và kinh nghiệm chưa nhiều nên bài làm của em còn nhiều thiếu sót em kính mong thầy cô giáo chỉ bảo và giúp đỡ để em hoàn thành tốt hơn.Xem Thêm: Quản lý vốn của doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý vốn của doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.