Lạm phát và kìm chế lạm phát ở nước ta Hà nội 6 - 2002

Lạm phát và thiểu phát là bạn đồng hành của nền kinh tế thị trường. Trong thời đại hiện nay, lạm phát là vấn đề trung tâm và nhậy cảm hàng đầu của đời sống kinh tế xã hội cả ở các cấp quốc gia và trên thế giới. Với tư cách là kết quả tổng hoà các chính sách kinh tế xã hội vĩ mô, cũng như các hoạt động kinh doanh vĩ mô trong sự hoà quyện và ảnh hưởng tương tác vói bối cảnh chung của nền kinh tế khu vực và thế giới , lạm phát và thiểu phát đã có tác động trực tiếp và gián tiếp đến toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của chính phủ, các doanh nghiệp và cá nhân, các quan hệ kinh tế đối nội và đối ngoại của quốc gia và tác động đến tình hình trong khu vực và trên thế giới với mức độ tuỳ theo vị thế kinh tế chính trị mà nước đó đảm nhận trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, nghiên cứu lạm phát và thiểu phát để tìm ra nguyên nhân va tìm cách khắc phục hậu quả lạm phát, không chi có Việt nam mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều quan tâm tới. Do vậy việc xem xét nghiên cứu nhằm mục đích tìm gia nguyên nhân dẫn đến lạm phát và tìm cách khắc phục như thế nào là vô cùng cấp thiết.
I Lý luận chung về lạm phát
II. diễn biến của lạm phát phi mã và siêu lạm phát ở nước ta
III. Một số nguyên nhân gây ra lạm phát phi mã và siêu lạm phát ớ nước ta
IV hậu quả của lạm phát phi mã và siêu lạm phát ở nước ta trong nền kinh tế thị trường
V Các biện pháp kìm chế lạm phát
VI. kết luận

Xem Thêm: Lạm phát và kìm chế lạm phát ở nước ta Hà nội 6 - 2002
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lạm phát và kìm chế lạm phát ở nước ta Hà nội 6 - 2002 sẽ giúp ích cho bạn.