Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty liên doanh đá ốp lát Tự lập Việt – Hung

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986 đã đánh dấu sự đổi mới sâu rộng và toàn diện cả về tư tưởng lẫn đường lối của Đảng và Nhà nước ta, đó là việc xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua thực hiện đường lối mà Đảng đã đề ra, nền kinh tế nước ta có những biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ. Nền kinh tế thị trường mở ra cùng với những thách thức của nó đòi hỏi các nhà quản lý phải hết sức linh hoạt trong quá trình tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu qủa để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.
Nền tảng của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp là vốn. Thật vậy doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn, quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả, nhằm đem lại nhiều lợi nhuận nhất.
Và để đáp ứng với yêu cầu phát triển hiện nay, các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động tài chính của mình để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của nền kinh tế. Điều này đã đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và những đòi hỏi mới nhằm đáp ứng kịp thời với những thay đổi để có thể tồn tại và phát triển. Thực tế cho thấy để có thể đứng vững và cạnh tranh trên thương trường, chủ doanh nghiệp cần có những đối sách thích hợp, mà một trong những điều kiện cần và đủ đó là quan tâm đặc biệt tới tình hình tài chính của mình. Nếu như việc cung ứng sản xuất, tiêu thụ được tiến hành bình thường đúng tiến độ sẽ là tiền đề để đảm bảo cho hoạt động tài chính có hiệu quả. Bên cạnh đó việc tổ chức và huy động các nguồn vồn kịp thời, việc quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn vốn hợp lý không kém phần quan trọng. Nó tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách liên tục và đem lại lợi nhuận cao. Do đó để đáp ứng một phần các yêu cầu mang tính chất chiến lược của mình, các doanh nghiệp cần phải tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Là một doanh nghiệp còn non trẻ, kinh doanh trong lĩnh vực đá ốp lát, đá mỹ nghệ Công ty liên doanh đá ốp lát Tự lập Việt – Hung (CTLD Việt - Hung) đã không ngừng nỗ lực để tự khẳng định mình trên thị trường Việt Nam cũng như thị trường khu vực và thế giới. Sau một thời gian ngắn tiến hành hoạt động kinh doanh Công ty đã thu được một số kết quả nhất định song bên cạnh đó Công ty cũng đang gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là phải đối mặt với thực trạng sử dụng vốn không hiệu quả.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo bố cục chuyên đề gồm 3 phần
Phần I: Lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệpXem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty liên doanh đá ốp lát Tự lập Việt – Hung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty liên doanh đá ốp lát Tự lập Việt – Hung sẽ giúp ích cho bạn.