Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Platinum

. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài.
“ Mọi quản trị suy cho cùng là quản trị con người” Nhận định quan trọng này đã được kiểm chứng bằng cả lý luận và thực tiễn. Đối với doanh nghiệp du lịch thì nhân lực là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả sử dụng các yếu tố nguồn lực khác của doanh nghiệp. Vì chính con người là chủ thể tiến hành mọi hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp. Mặt khác người sáng lập ra tập đoàn Hyundai có nói “ Tài nguyên thiên nhiên của đất nước là có hạn, nhưng sự sáng tạo và nỗ lực của con người là vô hạn. Nếu phát triển đất nước dựa vào tài nguyên thiên nhiên thì khi tài nguyên cạn kiệt đất nước cũng dừng phát triển. Còn nếu phát triển đất nước dựa vào năng lực và sự sáng tạo của con người thì sự phát triến ấy không bao giờ bị suy tàn”.
Quản trị nhân lực góp phần phát huy năng lực làm việc của người lao động ở mức độ triệt để. Trong điều kiện bình thường nỗ lực của con người chỉ được phát huy ở mức độ bình thường nhưng nếu được bố trí và sử dụng đúng, con người sẽ phát huy được năng lực làm việc của mình ở mức độ cao nhất, thậm chí có thể tạo ra những sáng kiến và thành quả mà bình thường họ cũng không bao giờ nghĩ tới. Một doanh nghiệp có được đội ngũ lao động giỏi mà không biết bố trí và sử dụng hợp lý thì cũng không mang lại hiệu quả gì mà gây ra sự lãng phí rất lớn.
Một doanh nghiệp khách sạn du lịch ngoài việc tuyển dụng đủ số lượng người lao động với trình độ kỹ năng phù hợp còn cần phải bố trí lực lượng lao động của khách sạn vào đúng công việc và đúng thời điểm. Công tác bố trí và sử dụng nhân lực liên quan đến cả đội ngũ nhân sự mới tuyển dụng cũng như đội ngũ nhân sự đang đảm nhận công việc. Giữa bố trí và sử dụng có mối quan hệ chặt chẽ, quy định, bổ sụng lẫn nhau. Bố trí nhân sự đúng tạo điều kiện phát huy tốt năng lực làm việc của nhân sự và cũng là cơ sở đánh giá khả năng sử dụng nhân sự của nhà quản trị. Sử dụng tích cực năng lực làm việc của nhân sự cũng giúp cho công tác bố trí nhân sự được tiến hành một cách hợp lý, tránh tình trạng dư thừa lao động. Vì vậy có thể thấy được tầm quan trọng của công tác bố trí và sử dụng nhân lực trong các doanh nghiệp nói chung và trong kinh doanh khách sạn nói riêng quan trọng thế nào
Khách sạn Platinum là một khách sạn 3 sao tại Hà Nội. Mặc dù quy mô không lớn nhưng các lĩnh vực kinh doanh của khách sạn cũng rất đa dạng. Sự đa dạng của các lĩnh vực kinh doanh có đóng góp không nhỏ vào tổng doanh thu của khách sạn nhưng cũng làm cho việc bố trí và sử dụng nhân lực gặp không ít khó khăn. Và một thực tế đã xảy ra là việc định mức công việc cho mỗi bộ phận còn chồng chéo, quy chế làm việc và nghỉ ngơi còn chưa hợp lý, việc hợp tác giữa các bộ phận chưa mang lại hiệu quả.
Xem Thêm: Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Platinum
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại khách sạn Platinum sẽ giúp ích cho bạn.