Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Công ty du lịch và Thương mại Vân Hải, thực trạng và giải pháp

Trong thời gian gần đây tuy tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp nhưng nền kinh tế khu vực đã phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Môi trường hoà bình và ổn định trong khu vực, sự năng động của khu vực Châu á Thái bình dương, xu thế hợp tác quốc tế vì lợi ích phát triển trong mọi lĩnh vực ngày càng được mở rộng và phát triển.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước chúng ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới đầy gian nan thử thách với sự quyết tâm cao và tin tưởng ở thắng lợi trong tương lai.
Thật vậy, chúng ta luôn mở rộng vòng tay chào đón bè bạn bốn phương trong bối cảnh đất nước thanh bình, một dân tộc bắc ái, giầu lòng mến khách đang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế để sớm hoà nhập vào trào lưu phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế khu vực nói riêng.
Các Công ty du lịch của Việt nam còn trẻ nhưng có lòng yêu ngành tha thiết và mong muốn góp phần xây dựng và phát triển ngành Du lịch nước nhà lên tầm cao . Công ty Thương mại và Du lịch Vân Hải trực thuộc Tổng cục du lịch ra đời trên cơ sở chuyển đổi cơ quan văn phòng Tổng Công ty du lịch Việt nam tại Hà nội, có thuận lợi cơ bản là tiếp thu và duy trì tốt mối quan hệ với các hãng du lịch quốc tế.
Hiện tại Công ty du lịch và thương mại Vân Hải là một trong những Công ty dẫn đầu về kinh doanh lữ hành tại Việt nam. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là tổ chức đưa người nước ngoài đi tham quan du lịch tại Việt nam cũng như là người Việt nam đi du lịch nước ngoài và du lịch nội địa. Hiệu quả kinh doanh luôn luôn là vấn đề hàng đầu của tất cả các nhà kinh doanh, coi đó là mục tiêu hoạt động. Điều này đã làm em thực sự chú ý trong thời gian thực tập tại Công ty.
Xem Thêm: Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Công ty du lịch và Thương mại Vân Hải, thực trạng và gi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Công ty du lịch và Thương mại Vân Hải, thực trạng và gi sẽ giúp ích cho bạn.