Trung tâm thương mại và lữ hành quốc tế Ánh Dương

Nhận thấy nhu cầu khách đến Việt Nam tăng cao đặc biệt là thị trường khách Trung quốc đột nhiên tăng vọt. ánh dương đã chọn thị trường khách du lịch Trung quốc là trọng điểm. Từ đó tiến hành nghiên cứu, xây dựng các chương trình phù hợp với khách. Đây là một thị trường tiềm năng dễ dàng thực hiện thuận lợi cho việc tổ chức bán các sản phẩm du lịch. ánh Dương đã chia thị trường này thành các đối tượng: Khách du lịch thuần tuý và khách du lịch công vụ kết hợp. ở mỗi đối tượng, ánh Dương đều đưa ra các chương trình du lịch phù hợp. Chương trình du lịch tham quan thuần tuý lồng ghép các chương trình mua sắm dịch vụ phù hợp, còn chương trình du lịch kết hợp với công vụ ánh Dương đặc biệt chú trọng đến các chương trình hội chợ, triển lãm, theo các chuyên đề từ đó ánh Dương xây dựng rồi bán cho khách.
Ngoài thị trường khách Trung quốc ánh Dương chú trọng đến thị trường ASEAN một thị trường tiềm năng do các thủ tục xuất nhập cảnh khu vực ngày càng một thuận lợi; nhu Cầu đi du lịch ngày càng tăng cao; khả năng chi trả và giá cả các hàng hóa phù hợp .có đủ khả năng để tổ chức kinh doanh ở thị trường này. Thị trường được phân ra làm đối tượng: Tham quan thuần tuý và tham quan kết hợp với công vụ. Đối tượng khách công vụ được chú trọng và xem đây là thị trường tiềm năng cần mở rộng khai thác hơn nữa.
Hiện nay, phòng Quốc tế đang triển khai hoạt động kinh doanh nhằm dành thị phần lớn trên cả hai thị trường Trung quốc và ASEAN. Đặc biệt, ánh Dương dang xây dựng chương trình du lịch thể thao chào đón SEAGAMES 22 tổ chức tại Việt Nam.

Xem Thêm: Trung tâm thương mại và lữ hành quốc tế Ánh Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Trung tâm thương mại và lữ hành quốc tế Ánh Dương sẽ giúp ích cho bạn.