Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại công ty du lịch Handspan

Nhập vào xu thế chung của thế giới, ngành du lịch ngày càng phát triển nhanh chóng và chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn.
Trong hoạt động kinh doanh du lịch thì hoạt động lữ hành, đặc biệt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế hết sức quan trọng. Trong những năm qua do những chính sách mở cửa nền kinh tế cùng với những chính sách, biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy nền kinh tế đi lên đã tạo điều kiện phát triển du lịch lữ hành quốc tế vào Việt Nam và lượng khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam còn quá thấp so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Sự kém phát triển này là do sản phẩm du lịch của Việt Nam còn nghèo nàn, chưa hấp dẫn du khách, các Công ty lữ hành quốc tế còn yếu về kinh nghiệm quản lý, chưa xây dựng được sản phẩm đặc trưng, các chương trình du lịch chưa đa dạng phong phú; đồng thời chưa đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường, tổ chức quảng cáo khuếch trương sản phẩm còn hạn chế. Tình hình đó đã đặt ra cho các Công ty lữ hành quốc tế Việt Nam một loạt vấn đề cần giải quyết cho sự tồn tại và phát triển của chính bản thân mình. Giống như các Công ty lữ hành quốc tế khác.
Xuất phát từ những suy nghĩ và bằng kiến thức thu được trong quá trình học tập và thực tế hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại Công ty du lịch Handspan. Cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô hướng dẫn và những điều kiện thuận lợi mà các cán bộ trong Công ty du lịch Handspan, tạo cho em một quyết định mạnh dạn trong việc chọn đề tài luận văn “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại công ty du lịch Handspan”, nhằm phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty.


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại công ty du lịch Ha
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại công ty du lịch Ha sẽ giúp ích cho bạn.