Nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch của Cụng ty cổ phần đầu tư Thương mại và Du lịch Anh Thư

Trong thờii gian gần đây tuy tỡnh hỡnh thế giới cú những diễn biến phứcs tạp nhưng nền kinh tế khu vực đó phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Môi trường hoà bỡnh và ổn định trong khu vực, sựj năng động của khu vực Châu á Thái bỡnh dương, xu thế hợp tác quốc tế vỡ lợi ớch phỏt triển trong mọi lĩnh vực ngày càang được mở rộng và phát triển.
Dưới sự lónh đạo của Đảnng và Nhà nước chúng ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới đầy gian nan thử thách với sự quyết tâm cao và tin tưởng ở thắng lợi trong tương lai.
Thật vậy, chỳng ta luụn mở rộng vũng tays chào đón bè bạn bốn phương trong bối cảnh đất nước thanh bỡnh, một dõn tộc bắc ỏi,, giầu lũng mến khỏch đang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế để sớm hoà nhập vào trào lưu phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế khu vực nói riêng.
Cỏc Cụng ty du lịch của Việt nam cũn trẻ nhưng có lũng yờu ngành tha thiết và monng muốn góp phần xây dựng và phát triển ngành Du lịch nước nhà lên tầm cao.
Hiện tại Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và Du lịch Anh Thư là một trong những Công ty kinh doanh lữ hành tại Việt nam Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là tổ chức đưa người nước ngoài đi tham quan du lịch tại Việt nam cũng như là người Việt Nam đi du lịch nước ngoài và du lịch nội địa. Hiệu quả kinh doanh luôn luôn là vấn đề hàng đầu của tất cả các nhà kinh doanh, coii đó là mục tiiêu hoạt động. Điều này đó làm em thực sự chỳ ý trong thời gian thực tập tại Cụng ty.
Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch của Cụng ty cổ phần đầu tư Thương mại và Du lịch Anh Thư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch của Cụng ty cổ phần đầu tư Thương mại và Du lịch Anh Thư sẽ giúp ích cho bạn.