Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Long Trang

Du lịch từ lâu đã trở thành một vị trí quan trọng của mỗi quốc gia, không một nước nào có thể phủ nhận nền công nghiệp không khói này. Không những khai thác được giá trị lịch sử của TNNV, cảnh đẹp, các điều kiện khác cảu TNTN, mà nó còn thúc đẩy quá trình giao lưu thương mại, văn hóa truyền thống giữa các dân tộc, và đặc biệt là làm cho con người trên thế giới xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn. Ngày nay với mức sống và thu nhập cao con người có nhu cầu đi du lịch, hàng năm du lịch đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của mỗi nước một cách đáng kể. Vì vậy hiện nay trên thế giới, mỗi nước đều cố gắng quảng bá hình ảnh của mình ra khắp năm châu.
Hiện nay trên thế giới có những nước như: Mĩ, Pháp, Anh ., ngành du dịch vụ chiếm tỷ lệ trên 70% trong đó du lịch chiếm 1/2 nguồn thu của ngành dịhc vụ. Điều cần thiết cho việc phát triển du lịch là họ biết cách quảng bá, làm du lịch tốt, vì vậy thu hút rất nhiều khách đến tìm hiểu và khám phá.
ở Việt Nam ngành du lịch thực sự phát triển kể từ thập niên 90 trở đi, sau khi Mĩ dỡ bỏ lệnh cấm vận. Việt Nam bắt đầu mở cửa, bắt tay hợp tác với tất cả các nước chứ không riêng gì các nước XHCN. Từ một nước nông nghiệp lạc hâu thì đến nay Đảng ta đã xác định mục tiêu, tầm quan trọng của công nghiệp và dịch vụ, nhất là dịch vụ với ngành du lịch là chủ yếu. Với luật du lịch ra đời, khởi nguồn là những khách sạn với chất lượng dịch vụ thấp, đội ngũ nhân viên không chuyên nghiệp thì đến nay du lịch Việt Nam đang vào guồng quay của du lịch thế giới với việc ngày càng tự hòan thiện mọi mặt để chuyên nghiệp hơn, năng động hơn. Phấn đấu đến năm 2010 thu nhập từ du lịch là từ 4,5 – 5 tỷ USD. Khách quốc tế phải đạt từ 5,5 – 6 triệu người, khách nội địa từ 25 – 26 triệu lượt. Đến 2010 cả nước có khoảng trên 10.000 khách sạn, Doanh nghiệp lữ hành khoảng 700 – 800 doanh nghiệp. Như vậy nói một cách khác, không chỉ thế giới mà Việt Nam ta cũng phải khẳng định rằng du lịch là một yếu tố không thể thiếu đóng góp vào nền kinh tế quốc dân và nếu ta biết cách khai thác thì nó sẽ là nguồn thu không nhỏ cho lợi ích nước nhà. Và giúp bạn bè thế giới hiểu về con người và đất nước Việt Nam hơn.
Xem Thêm: Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Long Trang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Long Trang sẽ giúp ích cho bạn.