Điều kiện sẵn sàng đón tiếp khách du lịch quốc tế tại Công ty Du lịch Hạ Long. Thực trạng và khuyến nghị của Công ty Du lịch Hạ Long

Từ đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay. Công cuộc đổi mới do Đảng ta đề xướng đã tạo nên những chuyển biến quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đất nước ta đã đủ điều kiện tiền đề để chuyển đổi sang một thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa .
Cùng với cả nước, du lịch Quảng Ninh đã có những chuyển biến tích cực, với những thế mạnh của mình là một tỉnh, thành phố nằm bên bờ Vịnh Hạ Long xinh đẹp. Một trung tâm công nghiệp thương mại - dịch vụ - là một trong ba cực của tam giác tăng trưởng kinh tế phía Bắc (bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh) trong công cuộc hiện đại hoá, công nghiệp hoá Quảng Ninh đã xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn được quan tâm, phát triển.
Góp phần đi sâu vào nghiên cứu hoạt động của ngành du lịch nói chung và kinh doanh đón tiếp khách nói riêng trên địa bàn Quảng Ninh nhằm hoàn thiện cả về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao là một vấn đề được rất nhiều các nhà kinh tế, các nhà kinh tế, các nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý trong ngành quan tâm.
Kinh doanh du lịch là một ngành ra đời muộn so với nhiều ngành kinh tế khác trong lịch sử phát triển kinh tế thế giới, nhưng nó cũng có một lịch sử khá lâu đời. Cùng với thời gian, ngành du lịch từng bước trưởng thành và lớn mạnh và nhất là những thập kỷ cuối của thế kỷ XX. Du lịch đã có những bước tiến nhảy vọt do cung và cầu du lịch có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Sở dĩ có sự phát triển mạnh mẽ là do các nguyên nhân sau:
- Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, mức sống của dân cư cao dẫn đến nảy sinh nhu cầu cao cấp là du lịch.
- Giao thông đi lại thuận tiện, nhanh chóng, an toàn.
- Dân số thế giới tăng.
- Sự liên kết giữa các nước và các tổ chức du lịch ngày càng gia tăng.
Ngành du lịch hiện nay đang được rất nhiều nước trên thế giới quan tâm đầu tư phát triển vì đây là một ngành kinh tế mang lại lợi nhuận khá cao, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển cả về số lượng và chất lượng (một đất nước phát triển thì 80% nguyên vật liệu dành cho du lịch là do nền kinh tế nội địa đáp ứng).
Để đảm bảo cho việc kinh doanh du lịch đạt hiệu quả thì việc nghiên cứu điều kiện sẵn sàng đón tiếp khách du lịch là một sự cần thiết, tất yếu. Bởi vì điều kiện sắc bén của ngành kinh doanh du lịch nhất là trong cơ chế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt quyết liệt giữa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch hiện nay.
Điều kiện sẵn sàng đón tiếp khách du lịch quốc tế hiện nay đang là một vấn đề lớn đối với các ngành kinh doanh du lịch ở nước ta. Các công ty kinh doanh du lịch Nhà nước và tư nhân mọc lên tương đối nhiều với tốc độ nhanh chóng. Nhưng hiện nay ở nước ta số các công ty kinh doanh du lịch đủ điều kiện sẵn sàng đón tiếp khách du lịch quốc tế còn quá ít. Điều đó nó ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề kinh doanh du lịch ở nước ta.
Trong giai đoạn hiện nay với chính sách đổi mới của nền kinh tế nước ta cùng với sự huỷ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ đã thúc đẩy khách du lịch Quốc tế vào Việt Nam của quốc gia trên thế giới phát triển mạnh cho nên nhu cầu đi du lịch của họ ngày càng nhiều, mà thị trường du lịch Việt Nam mới và hấp dẫn với du khách thế giới. Vì vậy giới kinh doanh du lịch cần phải chú trọng đầu tư chiều sâu để nâng cao điều kiện sẵn sàng đón tiếp khách du lịch quốc tế.
Xem Thêm: Điều kiện sẵn sàng đón tiếp khách du lịch quốc tế tại Công ty Du lịch Hạ Long. Thực trạng và khuyến
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điều kiện sẵn sàng đón tiếp khách du lịch quốc tế tại Công ty Du lịch Hạ Long. Thực trạng và khuyến sẽ giúp ích cho bạn.