Tổ chức hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế bị động của Chi nhánh Công ty Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành tại Hà Nội.

Nền kinh tế nước ta hiện nay đang trên đà tăng trưởng, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ngày càng có xu hướng tăng lên. Đó là một trong những lý do để giải thích tạ sao trong những năm gần đây người Việt Nam đi ra nước ngoài du lịch ngày càng nhiều. Đây chính là cơ hội mà các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cần phải nắm lấy.
Mặt khác, được Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi, với cơ chế chính sách thông thoáng, ngành du lịch nước ta đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Ước tính năm 2002: lượng khách du lịch quốc tế đạt 2628000 lượt người, lượng khách du lịch nội địa đạt khoảng 13000000 lượt người.
Số lượng các doanh nghiệp lữ hành không ngừng tăng lên. Tính đến năm 2002, cả nước đã có 130 công ty lữ hành quốc tế, 900 công ty lữ hành nội địa. Có thể nói, kinh doanh lữ hành nói chung hay kinh doanh lữ hành quốc tế bị động nói riêng đang ở trong môi trường cạnh tranh hết sức gay gắt. Số lượng khách Việt nam đi ra nước ngoài du lịch tăng với tốc độ chậm hơn và không thể theo kịp tốc độ tăng của các công ty lữ hành quốc tế. Chính vì vậy hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế bị động hiện tại đang phải đối mặt với không ít khó khăn.
Với những lý do đó, em đã lựa chọn đề tài: “ Tổ chức hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế bị động của Chi nhánh Công ty Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành tại Hà Nội.”
Trong qua trình nghiên cứu, em đã sử dụng phương pháp: thu thập xử lý thông tin, phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, phương pháp đồ thị và một số phương pháp khác.
Nội dung của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kinh doanh lữ hành quốc tế bị động.
Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế bị động của chi nhánh công ty Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành tại Hà Nội.
Chương 3: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế bị động tại chi nhánh

Xem Thêm: Tổ chức hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế bị động của Chi nhánh Công ty Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế bị động của Chi nhánh Công ty Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành sẽ giúp ích cho bạn.