Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách hàng cho nhà hàng Á của khách sạn Lake Side – Hà Nội

Ngày nay nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và Việt Nam đã chở thành nơi dừng chân lý tưởng của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, điều đó cũng có nghĩa là sự cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt hơn. Nó sẽ loại bỏ tất cả các doanh nghiệp và nhà đầu tư không có năng lực. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì cần phải làm tốt các hoạt động Marketing. Trong Marketing hiện đại không chỉ đơn thuần là việc sản xuất ra cái gì doanh nghiệp có mà người làm Marketing phải biết tìm ra thị trường, xác định khách hàng mục tiêu và làm thỏa mãn nhu cầu của tập khách hàng đó.
Có thể nói hoạt động Marketing đã ảnh hưởng tới tất cả các nghành nghề, các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và kinh doanh nhà hàng cũng không phải là ngoại lệ. Để hoạt động hiệu quả, trong những năm qua, nhà hàng Á của khách sạn Lake Side - Hà Nội cũng đã chú trọng đến hoạt động Marketing nhưng vẫn còn yếu và hoạt động thì chưa thực sự hiệu quả. Mặt khác điều kiện kinh tế - xã hội luôn tục biến đổi vì vậy hoạt động Marketing cũng cần phải có những thay đổi để phù hợp với các điều kiện kinh doanh ở hiện tại và xu thế trong tương lai.
Từ vấn đề lý luận đến các vấn đề còn đang tồn tại trong công tác Marketing của nhà hàng, ta có thể nhận thấy vai trò cực kỳ quan trọng của Marketing đối với hoạt động kinh doanh của nhà hàng và các giải pháp Marketing hợp lý là rất cần thiết cho hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như tương lai của nhà hàng.
Kết cấu chuyên đề:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài giải pháp Marketing nhằm thu hút khách cho nhà hàng Á của khách sạn Lake Side Hà Nội
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu thực trạng các giải pháp Marketing nhằm thu hút khách cho nhà hàng Á khách sạn Lake Side – Hà Nội
Chương 3: Kết luận và đề xuất giải pháp marketing nhằm thu hút khách cho nhà hàng Á của khách sạn Lake Side – Hà Nội
Xem Thêm: Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách hàng cho nhà hàng Á của khách sạn Lake Side – Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách hàng cho nhà hàng Á của khách sạn Lake Side – Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.