Hoàn thiện chính sách sản phẩm của khách sạn khách sạn Hàm Rồng

Cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện do đó nhu cầu được đi du lịch, nghỉ ngơi, giải trí ngày càng tăng cao. Đi đôi với sự phát triển của xã hội là sự phát triển hết sức nhanh chóng của du lịch, đặc biệt là kinh doanh khách sạn. Hiện nay trong thị trường kinh doanh khách sạn đang diễn ra sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt do có quá nhiều khách sạn được mọc lên dẫn đến cung vượt quá cầu. Do vậy, để đứng vững trên thị trường thì các doanh nghiệp khách sạn phải tăng cường các nỗ lực marketing, đặc biệt chú trọng đến chính sách sản phẩm nhằm tạo ra được sản phẩm có tính khác biệt và giành lợi thế cạnh tranh.
Chính sách sản phẩm là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến thành công của cả chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing. Sản phẩm của doanh nghiệp cung cấp cho thị trường là lời giải đáp vật chất của doanh nghiệp cho cầu đã được lượng hóa nhờ vào việc nghiên cứu thị trường. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, khách sạn ngày nay bán nhiều loại sản phẩm, dịch vụ khác nhau, hơn nữa do đặc điểm của ngành kinh doanh, sản phẩm du lịch, khách sạn rất cần sự liên kết giữa các nhà cung ứng khác nhau cùng tham gia tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, mối quan hệ tương tác trở nên hết sức quan trọng do vậy cần thiết phải xác định chính sách sản phẩm thích hợp.
Kết cấu chuyên đề:
chương 1: tổng quan nghiên cứu về chính sách sản phẩm của khách sạn Hàm Rồng
chương 2. phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng chính sách sản phẩm của khách sạn Hàm Rồng
chương 3. các thực hiện và đề xuất hoàn thiện chính sách sản phẩm của khách sạn Hàm Rồng
Xem Thêm: Hoàn thiện chính sách sản phẩm của khách sạn khách sạn Hàm Rồng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chính sách sản phẩm của khách sạn khách sạn Hàm Rồng sẽ giúp ích cho bạn.