Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn Phoenix Phú Sơn

Cùng với sự phát triển sôi động của nhanh du lịch thì hoạt động kinh doanh lữ hành đang có những bước phát triển đang kể, khẳng định được vị trí của mình. Song song với sự phát triển của hoạt động kinh doanh lữ hành là sự bùng nổ trong hoạt động xây dựng và kinh doanh khách sạn. Hệ thống nhà nghỉ, khách sạn ở Việt Nam tăng một cách nhanh chóng nhưng thiếu quy hoạch, cạnh tranh gay gắt về giá cả và chất lượng . Việc nghiên cứu du lịch trở nên cấp thiết hơn, nó giúp chúng ta có một cái nhìn đúng đắn và xác thực về du lịch. Giúp cho ngành du lịch của chúng ta khắc phục được những hạn chế nhanh chóng đưa ngành du lịch nước ta hội nhập với du lịch khu vực và thế giới. Chính vì vậy các nhà kinh doanh khách sạn đã nhận thức được rằng uy tín và chất lượng là yếu tố hàng đầu không thể thiếu để nâng cao hiệu quả kinh doanh
Luận văn của em gồm 3 chương chính:
Chương I: Cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn và hiệu quả kinh doanh du lịch nói chung và khách sạn Phoenix Phú Sơn nói riêng
Chương II: Thực trạng phát triển kinh doanh và hiệu quả kinh doanh tại khách sạn Phoenix Phú Sơn
Chương II: Phương hướng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại khách sạn Phoenix Phú Sơn


Xem Thêm: Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn Phoenix Phú Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn Phoenix Phú Sơn sẽ giúp ích cho bạn.