Thực tập tốt nghiệp Khoa QT Kinh Doanh Lữ Hành

Du Lịch đã và đang trở thành một ngành dịch vụ mũi nhọn đóng góp vào sự phát triển kinh tế,một ngành công nghiệp không khói. Hiên nay nước ta đang có rât nhiều kế hoạch đầu tư và phát triển mở rông các tuyến điểm du lịch, trùng tu tôn tạo các tài nguyên du lịch, mở rông các khu du lịch sinh tháI ở làng quê để thu hút lượng khách trong và ngoàI nước đến tham quan nghỉ dưỡng.
Vì vậy để nâng cao chất lượng du lịch Việt Nam. Bên cạnh nâng cao chất lượng các tài nguyên tuyến điểm du lịch, cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vu rong ngành du lịch. Vì ngành du lịch sử dụng con người la chủ yếu may móc không thể thay thế được.Nên tất cả các trường du lịch đào tạo ra đội ngũ nhân viên nòng cốt phục vụ du lịch, cần có chương trình học tập cụ thể, bài bản để trang bị kiên thức cho các nhân viên du lịch tương lai mang lại sức sống bền lâu cho du lịch Việt Nam. Để biến Việt Nam thành một điểm đến an toàn và hấp dẫn khách trong và ngoài nước.
Tổng quan tài liệu này gồm:
Chương I : Khái quát tình hình phát triển của du lịch Việt nam so với thế trong những năm qua
Chương II : Giới thiệu chung về công ty cổ phần thương mại và du lịch Kỳ Nghỉ Việt Nam
Chương III: Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kỳ Nghỉ Việt Nam
Chương IV: Những ý kiến đánh giá, nhận x
Chương I : Khái quát tình hình phát triển của du lịch Việt nam so với thế trong những năm qua
Xem Thêm: Thực tập tốt nghiệp Khoa QT Kinh Doanh Lữ Hành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tập tốt nghiệp Khoa QT Kinh Doanh Lữ Hành sẽ giúp ích cho bạn.