Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Xây dựng và Thương mại Việt Nhật

Với những nhiệm vụ hết sức to lớn và nặng nề, vừa phải đấu tranh để bảo vệ tổ quốc trước các thế lực thù địch, vừa phải chăm lo xây dựng nền kinh tế vững mạnh tạo tiền đề cơ sở vật chất để tiến lên Chủ nghĩa xã hội, thì việc nâng cao hiệu quả kinh doanh trong mọi hoạt động ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, các cấp và các thành phần kinh tế trở lên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Trong cơ chế thị trường, tham gia vào thị trường cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh, và hơn thế nữa, mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn. Thêm vào đó là các nguồn lực sẽ ngày một khan hiếm, cạn kiệt dần đi. Cũng vì vậy, bên cạnh nhiều doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, thì cũng có không ít những doanh nghiệp hoạt động chưa thật hiệu quả và đặc biệt một số doanh nghiệp đã bị thua lỗ, giải thể, thậm chí phá sản. Do đó, việc nâng cao hiệu quả kinh doanh sẽ là một vấn đề có tính chất sống còn đối với các doanh nghiệp.
Công ty Xây dựng và Thương mại Việt Nhật (Maxvitraco) là một doanh nghiệp được thành lập từ năm 1991 dưới hình thức doanh nghiệp liên doanh, và chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp Nhà nước từ 2002. Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty xung quanh các lĩnh vực như: xây dựng, thương mại, lắp ráp linh kiện điện tử, sản xuất đá xây dựng. Kể từ khi mới thành lập cho đến trước khi chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước Maxvitraco đã gặp phải không ít khó khăn, nhiều thời điểm Công ty đã phải chịu thua lỗ. Nhật thức được ý nghĩa sống còn của việc nâng cao hiệu quả
kinh doanh, ban lãnh đạo Công ty đã mạnh dạn đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh với mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài là làm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty. Hiện tại tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đang có chiều hướng phát triển khá, những mức độ hiệu quả vẫn còn hạn chế.
bài làm bao gồm:
Phần một: Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Xây dựng và Thương mại Việt Nhật.
Phần hai: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Xây dựng và Thương mại Việt Nhật.
Xem Thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Xây dựng và Thương mại Việt Nhật
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Xây dựng và Thương mại Việt Nhật sẽ giúp ích cho bạn.