Một số ý kiến nhằm cải tiến các hình thức trả lương ở công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Công Nghiệp

Trong quá trình hoạt động của thị trường và sự phát triển của các công ty hiện nay, trả công cho người lao động đang là vấn đề quan trọng được các công ty đặt lên hang đầu. Tiền lương có vai trò lớn không chỉ đối với người lao động mà còn quan trọng đối với doanh nghiệp. Đối với người lao động nó là khoản tiền mà họ có thể sử dụng để tái sản xuất lao động thông qua việc mua hang hoá dịch vụ để tiêu dùng. Tiền lương hay thu nhập của họ là khoản tiền mà người lao động sử dụng để chi dùng cho họ và gia đình. Vì vậy xét trên khía cạnh kinh tế thì đối với người tiêu dùng nó là khoản tiền rất quan trọng. Trên khía cạnh xã hội, tiền lương thể hiện trình độ khả năng của người lao động và vị trí của họ cũng như đóng góp của họ cho nền kinh tế.
Còn đối với doanh nghiệp, tiền lương là một khoản chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó thường chiếm một phần lớn trong chi phí. Điển hình là tiền lương của công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ và XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP. Công ty có lượng lao động thường xuyên hang năm rất lớn lên tới hang nghìn lao động có đủ mọi trình độ.
Là một công ty đứng đầu nghành xây dựng, Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ và XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP luôn quan tâm tới việc tính trả lương cho nhân viên và người lao động của mình. Công ty có các hình thức trả lương cho một số vị trí công việc được coi là có bước đột phá trong thời đại này ở Việt Nam. Đó là tính trả lương khoán cho Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Trưởng Phòng, Phó phòng. Ít một công ty nào hiện nay mặc dù việc thuê giám đốc cho một công ty là điều phổ biến.
Kết cấu cuyên đề:
Chương 1: lý luận chung về tiền lương
Chương 2 : phân tích thực trạng các hình thức trả lương của công ty CPĐT & XDCN Hà NỘi
Chương 3 : Một số giải pháp cải tiẾn các hình thức trả lương Ở công ty CPĐT & XDCN Hà Nội :
Xem Thêm: Một số ý kiến nhằm cải tiến các hình thức trả lương ở công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Công Nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến nhằm cải tiến các hình thức trả lương ở công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Công Nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.