Nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Vật liệu nổ công nghiệp

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của loài người, con người luôn luôn khẳng định vai trò số một của mình. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay nhân loại đã bước vào một kỷ nguyên mới với những đổi thay to lớn, đó là xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đang diễn ra mãnh liệt thì nguồn lực con người là yếu tố cạnh tranh quyết định sự thắng lợi của mỗi tổ chức. Đất nước nào, tổ chức, doanh nghiệp nào quan tâm đúng mực và đặt chính xác nhân tố con người lên hàng đầu thì đất nước, tổ chức, doanh nghiệp đó sẽ thành công. Thật không phải ngẫu nhiên mà trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội Đảng ta đã khẳng định con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Chiến lược đã đặt con người vào vị trí trung tâm, giải phóng sức sản xuất, khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi cá nhân, tập thể lao động của cả cộng đồng dân tộc
Và trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào cũng vậy, việc xác định nguồn lực con người có vị trí then chốt trong tổ chức là hết sức cần thiết bởi nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố cạnh tranh đáng giá nhất quyết định sự thắng lợi
Vậy làm thế nào để có nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với mục tiêu của tổ chức? Tất cả các tổ chức cần quan tâm đến quản trị nguồn nhân lực mà trong đó công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề được chia làm ba phần:
Chương I: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển của Công ty VLNCN
Chương III: Một số phương hướng và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty VNLCN.Chương I: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpXem Thêm: Nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Vật liệu nổ công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Vật liệu nổ công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.