Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015

Đối với Hải Phòng, mặc dù chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước đã từng bước được nâng cao nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập như: tình trạng hẫng hụt về cơ cấu, chưa hợp lý ngành nghề, chất lượng công chức của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc, cơ sở vật chất phục vụ cho đội ngũ công chức hành chính nhà nước còn hạn chế, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức hành chính nhà nước chưa gắn với việc sử dụng, chưa có chính sách thoả đáng để thu hút công chức có trình độ cao về thành phố công tác Trước yêu cầu mới của hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đối với thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng cần nhanh chóng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước .
Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, em đã chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015” làm đề tài sinh viên nghiên cứu khoa.
Chương I: Cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước.
Chương II: Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015

Xem Thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn sẽ giúp ích cho bạn.