Hiện trạng lao động chưa có việc làm ở Hà nội

Thất nghiệp là một vấn đề bức xúc đối với mọi nền kinh tế. Đó không chỉ là nguồn gốc của sự bất bình đẳng, nạn nghèo khổ mà còn gây ra tình trạng lãng phí nguồn nhân lực.
Trong số lực lượng lao động của nước ta, lao động nữ chiếm khoảng 52% tổng số. Lao động nữ đóng vai trò quan trọng trong nền sản xuất xã hội. Ngày nay, lao động nữ chiếm ở mọi lĩnh vực, ở ngành bán hàng có 74% nữ, ngành may 70%, ngành giáo dục 70% (ở mầm non và tiểu học hầu như cán bộ giáo viên là nữ). Lương bình quân của lao động nữ chỉ bằng 75% lương của nam giới. Tỷ lệ thất nghiệp nữ cũng nhiều hơn nam giới. Tất cả những con số trên cho ta thấy mặc dù lao động nữ chiếm ở mọi lĩnh vực nhưng họ chưa có sự ưu đãi thích đáng.
Vai trò của họ rất quan trọng, dường như gấp đôi so với nam giới bởi họ vừa phải đảm bảo việc gia đình, vừa phải đảm nhiệm thiên chức làm vợ làm mẹ. Ngoài ra, có một số ngành nghề mà chỉ có phụ nữ mới đảm đương được, công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ nhẹ nhàng, mà người phụ nữ có nhiều khả năng khiến cho xã hội ổn định, gia đình hạnh phúc.
Việc làm cho người lao động là vấn đề có ý nghĩa to lớn cả về kinh tế chính trị - xã hội trong quá trình phát triển kinh tế đặc biệt đối với nước ta hiện nay. Chúng ta đang trên con đường đổi mới phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã mang lại những kết quả rất quan trọng, nó đã đưa nước ta sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của công nghiệp hoá hiện đại hoá. Song đây cũng đặt ra một vấn đề khá bức xúc đối với xã hội ta hiện nay đặc biệt là tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm mà điển hình là khu vực thành thị.
Hà nội là một trung tâm kinh tế chính trị, văn hoá lớn của cả nước, trong những năm qua cùng với sự đổi mới của cả nước Hà nội đã gặt hái được không ít thành công về moị mặt. Nhưng Hà nội đã phải chịu một sức ép nhiều mặt về lao động việc làm.
Đặc biệt là lao động nữ họ còn nhiều thiệt thòi so với lao động nam giới do vậy cơ hội kiếm việc làm của họ bị hạn chế hơn rất nhiều so với nam giới. Chính vì vậy tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động nữ càng trở nên bức xúc hơn bao giờ hết. Trong những năm tới cần có những chính sách và bước đi đúng đắn nhằm giải quyết tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động nữ Hà nội. Mặt khác phải có những chính sách thích hợp nhằm rút ngắn khoảng cách về mọi mặt giữa lao động nữ và lao động nam. Tất cả nhằm sử dụng tối đa và có hiệu quả nguồn lao động của thành phố.
Trong quá trình sản xuất, con người thường xuyên tác động vào tự nhiên làm hình thành mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Quá trình tác động qua các giai đoạn khác nhau tạo nên sản phẩm cho xã hội. Để có thể tồn tại, con người cần đến những sản phẩm do chính mình tạo ra. Chính vì vậy, vấn đề việc làm trở nên rất quan trọng, nó quyết định đến sự tồn tại hay hưng thịnh của loài người.
Trong thời đại ngày nay, việc làm luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội. Một nền kinh tế với tỷ lệ thất nghiệp cao chắc chắn sẽ không tốt, nó còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác như chính trị, xã hội.
Ngày nay, con người luôn có xu hướng tìm kiếm tạo việc làm, tăng thu nhập phục vụ cho cuộc sống của mình.

Xem Thêm: Hiện trạng lao động chưa có việc làm ở Hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiện trạng lao động chưa có việc làm ở Hà nội sẽ giúp ích cho bạn.