Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự tại PVFC Thanh hóa

Trong những năm gần đây, quá trình phát triển kinh tế của đất nước diễn ra nhanh chóng, chúng ta đang có những bước tiến vững chắc để hoà nhập vào thị trường của thế giới , khẳng định vị thế của ta trên trường quốc tế . Tốc độ tăng trưởng của chúng ta luôn đạt trên 7 % / năm đây là một con số lí tưởng cho sự phát triển của đất nước .
Trong quá trình phát triển đó chúng ta phải công nhận sự phát triển to lớn của hệ thống các doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng mang tính vững chắc là cơ sở cho hệ thống kinh tế quốc dân, doanh nghiệp biến các hàng hoá đầu vào thành các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng, đồng thời với đó doanh nghiệp còn có chức năng xã hội lớn trong việc tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, hệ thống doanh nghiệp của chúng ta còn có nhiều điểm yếu so với các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới, có rất nhiều nguyên nhân đó là công nghệ thiết bị và trình độ quản lí còn lạc hậu, trong đó một phần quan trọng đó là việc doanh nghiệp Việt nam còn chưa tận dụng hết nguồn lực của người lao động.
bài làm bao gồm:
CHƯƠNG I : Cơ sở lý luận về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp
CHƯƠNG II : Thực trạng công tác quản lý nhân sự tại công ty tài chính cổ phần Dầu Khí Thanh Hóa (PVFC Thanh Hóa)
CHƯƠNG III : Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại PVFC Thanh Hóa


Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự tại PVFC Thanh hóa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự tại PVFC Thanh hóa sẽ giúp ích cho bạn.