Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Xí nghiệp Vật tư và vận tải Hải PhòngĐể có thể thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì chúng ta phải chú trọng nhiều tới quản trị nhân lực, vì nguồn nhân lực là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển đó.
Một doanh nghiệp, hay một tổ chức, để có được một đội ngũ nhân viên đắc lực hay một lực lượng lao động hùng hậu, thì điều trước tiên doanh nghiệp đó hay tổ chức đó phải làm là phải có nghiệp vụ quản lý giỏi, phải có khoa học trong công tác quản trị nhân lực. Đó là nắm được yếu tố con người là đã nắm trong tay được hơn nửa thành công.
Tổ chức và quản lý để tối ưu hoá, năng suất lao động và nghiệp vụ chủ yếu của quản trị nhân lực và đồng thời quản trị nhân lực còn tạo ra được động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong công việc. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân lực trong hệ thống adoanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là trong các doanh nghiệp Nhà nước .
Chuyên đề thực tập gồm 3 chương :
Chương 1 : Cơ sở lý thuyết của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
Chương 2 : Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Xí nghiệp Vật tư và Vận tải Hải Phòng
Chương 3 : Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Xí nghiệp Vật tư và Vận tải Hải Phòng
Xem Thêm: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Xí nghiệp Vật tư và vận tải Hải Phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Xí nghiệp Vật tư và vận tải Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.