Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn ở thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Giải quyết việc làm, đảm bảo việc làm cho mọi người có khả năng lao động là trách nhiệm của nhà nước, của doanh nghiệp và của toàn xã hội. Điều này đã được khẳng định trong điều 13 bộ luật Lao Động. Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Vì vậy trong thời gian qua, vấn đề tạo việc làm cho lao động mà đặc biệt là lao động nông thôn luôn được sự quan tâm của Đảng, nhà nước. Và thực tế là hiện nay số lượng người có việc làm không ngừng tăng lên, số người thất nghiệp, thiếu việc làm giảm đi.
Tuy nhiên, vấn đề tạo việc làm cho người lao động đặc biệt là lao động nông thôn ở mỗi địa phương, mỗi khu vực là khác nhau, do nó còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương cụ thể, và không phải địa phương nào cũng làm tốt được vấn đề này. Trong thời gian thực tập tại phòng Lao động_Thương binh và Xã hội thị xã Uông Bí, được tìm hiểu về công tác tạo việc làm của địa phương tôi nhận thấy: trong thời gian qua thị xã đã rất quan tâm đến công tác tạo việc làm, thực hiện rất nhiều các chương trình tạo việc làm cho người lao động và cũng đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, đối với lao động ở khu vực nông thôn tỷ lệ thất nghiệp còn cao, thu nhập của người dân khu vực nông thôn là thấp và thường không ổn định. Vì vậy trong thời gian tới rất cần Thị ủy, UBND thị xã quan tâm hơn nữa đến công tác tạo việc làm mà đặc biệt là tạo việc làm cho lao động nông thôn.
Kết cấu của bài báo cáo thực tập:
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Phân tích thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn ở thị xã Uông Bí
Chương 3: Một số kiến nghị về tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã
Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn ở thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn ở thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.